info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads red på börsuppgång 1999

Byggnads vinst under 1999 blev 71 miljoner kronor. I procent av det egna kapitalet betyder det ett resultat på 4,2 procent.

Redovisningen av resultatet berättar bara en del av sanningen om den ekonomiska utvecklingen i Byggnads under 1999. Ekonomichefen, Clas Nykvist, sammanfattar året så här:
– Den ideella verksamheten gav ett sämre resultat än tidigare under 1990-talet men ändå ungefär som väntat. Kapitalförvaltningen gick igenom stora strategiska förändringar med ett mycket gott resultat.
Konkret betyder det att verksamheten i Byggnads kostade mer än vad medlemsavgifterna gav i intäkter under 1999. Det blev ett minusresultat i det som kallas den ideella verksamheten.
– Vi tog pensionskostnaden fullt ut, utan kompensation från pensionsstiftelsen, under 1999. Utan det åtagandet hade det blivit ett nollresultat, säger Clas Nykvist.
– Vi tror att den negativa medlemsutvecklingen vänder under 2001 och vi har de administrativa resurserna för att kunna ge service åt medlemstillskottet från Bleck&Plåt. Så jag ser inga mörka moln på himlen.
När det gäller förvaltningen av Byggnads kapital så såldes de stora innehaven i fastighetsbolagen Wihlborgs och Bergaliden under 1999. Det gav 455 miljoner till kassan. Priset för Wihlborgsaktierna, 11:50 kronor per aktie, var något högre än kursen vid försäljningstillfället men något lägre än dagsnoteringen på drygt 12 kronor per aktie. Hälftenägandet i Ateneum, ett annat fackföreningsägt fastighetsbolag sprunget ur BPA-Peab-affären, medför dock att fastighetsägandet fortfarande väger för tungt i kassakistan.
– Vi ska trimma det bolaget och sälja på sikt, säger Clas Nyqvist.
Clas Nyqvist är inte nöjd med resultatet på knappt tre miljoner kronor från cirka 170 miljoner kronor placerade i fastigheter.
När det gäller finansförvaltningen, som framför allt syftar till att säkra Byggnads konfliktfond, är den stora förändringen i Byggnads strategi att allt mer pengar placeras i fonder. Byggnads äger allt mindre aktier direkt. Förändringen beror framför allt på att förbundet inte anser sig ha resurser att hantera daglig värdepappershandel.
Fondplaceringarna har i bokfört värde ökat från 375 miljoner under 1998 till 745 miljoner under 1999.
Resultatet av aktiehandeln är, enligt Clas Nyqvist, mycket gott. Den realiserade vinsten, reda pengar som kommit in vid försäljning, är drygt 210 miljoner kronor. Utöver det finns det en dold reserv, skillnaden mellan det bokförda värdet, inköpsvärdet, och det marknadsvärde som tillgångarna hade vid årsskiftet, vars marknadsvärde ökade med cirka 320 miljoner kronor.
– Man kan säga att 1999 var ett bra år att göra de stora strukturella förändringar som vi gjorde, säger Clas Nyqvist.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads red på börsuppgång 1999

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig