info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads överklagar till regeringen

Byggnads i Uppsala har överklagat arbetsmiljöinspektionens beslut att häva byggstoppet vid Gamla studentstaden i Uppsala. - Vi är inte osams, men vi är oeniga när det gäller stoppet, säger Anders Larsson, rörombudsman på Byggnads i Uppsala.

Det var den 28 augusti som Byggnads stoppade jobbet på Gamla studentstaden. Orsaken var arbete med det lösningsmedelsbaserade limmet Friatherm Component Plus. Rörmontörerna hade inget skydd.
– Vi ville göra en ordentlig utredning om vilka risker det finns, säger Anders Larsson.
Två dagar senare kom arbetsmiljöinspektionen till arbetsplatsen. Yrkesinspektören tycket att stoppet var överdrivet och satt igång jobbet under förutsättning att rörmontörerna använde en halvmask och skyddshandskar.
– Enligt vår uppfattning hade det varit bättre att behålla stoppet och utreda riskerna ordentligt. Därför har vi överklagat beslutet till regeringen, säger Anders Larsson.
Just nu pågår omfattande undersökningar av arbetsplatsen och vilka risker som finns. Det görs mätningar både med och utan luftutsug. Under arbetet använder rörmontörerna friskluftsmasker.
Friatherm kan ge akuta symtom i form av irritation i luftvägarna, yrsel, dåsighet, illamående, huvudvärk och irritation i ögonen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads överklagar till regeringen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig