info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads oroas ej av aktieras

Byggnads strejkmedel har krympt i värde med cirka 280 miljoner sedan årsskiftet på grund av aktieras. Men ekonomichefen är inte orolig.

Enligt tidningen Dagens Industris beräkningar har värdet på Byggnads aktieinnehav sjunkit med 281 miljoner kronor sedan årsskiftet. Värdeminskningen har beräknats utifrån antagandet att merparten av förbundets kapital placerats i aktier och att dessas värde utvecklats som ett vanligt index.
Byggnads ekonomichef, Claes Nykvist, säger att uppgiften ligger nära sanningen.
– Värdeminskningen är nog något mindre eftersom Dagens Industri inte känner till fördelningen mellan aktieplaceringar och andra placeringar.

Claes Nykvist är inte orolig för raset.
– Nej, vi vet att aktiekurserna går upp och ner. Men ser man värdeutvecklingen på längre sikt är aktier ändå en bra placering.
Tjänstemannaorganisationen Sif och Metall har drabbats ännu hårdare av börsrasen och flera av de stora fackförbunden har under våren förändrat sina placeringsstrategier och ökat andelen räntebärande papper. Men Claes Nykvist ser inget behov av ändrad strategi för Byggnads placeringar.
– Vi känner trygghet med det sätt som vi nu hanterar våra placeringar på, det finns inget akut behov av förändring, säger Byggnads ekonomichef.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads oroas ej av aktieras

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig