info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads nekar ekonomichef ansvarsfrihet

Styrelsen för fackföreningsägda Bergaliden är djupt oenig i frågan om ansvarsfrihet för Tommy Qvarfort, ordförande i Bergaliden till våren 1999.

Byggnads styrelserepresentant, ordföranden Christer Jönsson, har varit en av de pådrivande bakom beslutet att föreslå bolagsstämman att inte bevilja ansvarsfrihet. Flera av de övriga fackföreningsföreträdarna i styrelsen har, enligt uppgift i Dagens Nyheter, reserverat sig.
– Det är ytterst ovanligt att vi inte är överens i styrelsen, säger Målarnas styrelseledamot, Ulrik Wallström.
Ulrik Wallström hänvisar i princip alla frågor om turerna i Bergaliden till ordföranden, Byggnads förbundssekreterare Christer Jönsson. Jönsson, som är på tjänsteresa i Kanada, har dock hittills undvikit att besvara frågor från media.
Christer Jönsson tog i våras över ordförandeklubban i Bergaliden efter Byggnads förre ekonomichef, Tommy Qvarfort. Skiftet kom sedan Qvarfort tvingats avgå från sin ekonomichefstjänst på Byggnads, samt från alla uppdrag med koppling till tjänsten. Byggnads styrelse ansåg att han inte följt styrelsens direktiv att avveckla den stora aktieposten i fastighetsbolaget Wihlborgs.
– Tommy lämnade då alla uppdrag. Avgången hade inget att göra med händelser i Bergaliden, säger Ulrik Wallström.
Wallström bekräftar att bakgrunden till att Bergalidens styrelse diskuterat frågan om ansvarsfrihet för Tommy Qvarfort är en rapport från bolagets revisorer.
Ett beslut om att inte bevilja ansvarsfrihet för en styrelseordförande måste grundas på att denne uppsåtligt agerat på ett sätt som medfört eller kan medföra att bolaget skadas. Oenigheten i styrelsen består i om rapporten ska tolkas på ett sådant sätt.
Tommy Qvarfort avvisar med stor bitterhet de nya anklagelserna.
– Jag förstår inte vad de är ute efter. Ända sedan jag kom till Byggnads arbetade jag dag och natt med att reda upp alla dåliga affärer som gjordes på 1980-talet. Jag fick ordning på BPA, Riksbyggen och fick Byggnads ekonomi att stärkas trots den dåliga konjunkturen. De borde tacka mig för min insats, säger han.
Enligt Qvarfort finns det ingen fog för kritiken. Han pekar också på att styrelsen inte står enig bakom förslaget att inte bevilja honom ansvarsfrihet.
I samband med Qvarforts avgång tvingades Bergalidens vd, Lars Rosvall, att avgå. Rosvall har trots det kvar uppdrag i andra närstående bolag. På frågan om Rosvalls avgång har något att göra med händelser i Bergaliden svarar Målarnas styrelserepresentant:
– Jag har känt Rosvall i många år. Jag har förtroende för honom.
Bergalidens försenade bolagsstämma och årsberättelse hänger samman med Qvarforts och Rosvalls avgångar, faktorer som enligt flera i styrelsen har styrts av händelser utanför Bergaliden.
Frågan om ansvarsfrihet för Tommy Qvarfort avgörs på Bergalidens bolagsstämma.
– Vi ska ha bolagsstämma så snart Christer Jönsson kommer hem från Kanada, säger Ulrik Wallström.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads nekar ekonomichef ansvarsfrihet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig