info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads negativ till generella drogtester

Byggnads är negativ till generella alkohol- och drogtester. Det visar en ny alkohol- och drogpolicy.

Förbundet kan dock i vissa speciella fall acceptera tester. Men då måste arbetsgivaren först motivera varför man vill göra dem. Om skälen är väl underbyggda kan Byggnads, efter förhandling, acceptera drogtesterna. Inga drogtester ska få genomföras innan man har hållit en lokal förhandling, enligt policyn.

Det krävs en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om hur testerna ska utföras och redovisas. De måste göras av medicinsk personal och analysen ska göras av ett ackrediterat testlaboratorium. Arbetsgivaren måste garantera att man efterlever sekretesslagen och det är den testade själv som äger sitt testresultat. Testresultatet får inte lämnas vidare utan hans eller hennes medgivande. Orsakerna till den nya policyn är flera. Det har saknats vägledning för medlemmar och förtroendevalda om hur de ska agera vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen och i företaget. Samtidigt är alltfler företag intresserade av att drogtesta sin personal.

Målet med policyn är att tidigt förebygga och upptäcka problem på arbetsplatsen. Vidare att få åtgärder snabbt insatta. Ansvaret för att gripa in vid missbruk finns hos alla på arbetsplatsen; arbetsledning, anställda och fackligt förtroendevalda. Men det övergripande ansvaret vilar alltid på arbetsgivaren. Byggnads policy säger att om alkohol- och drogproblem upptäcks, ska arbetsgivaren omedelbart tillsammans med den anställde och den fackligt förtroendevalde, ta fram en rehabiliteringsplan. Policyn betonar också att alla inblandade på företagen får tillräckligt med utbildning för att utföra sitt uppdrag. Man ska också utbilda personalen på de egna fackliga avdelningarna.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads negativ till generella drogtester

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig