info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads når utländska arbetare via nytt center

Ett tiotal personer har hittills fått kontakt med Byggnads via det fackliga center för papperslösa som startade för drygt två månader sedan. Men de flesta är inte papperslösa i egentlig mening, utan kommer från östra Europa.

Sten-Erik Johansson från Fastighetsanställdas förbund är ordförande för centret. Han bläddrar i en pärm med besöksstatistik och konstaterar att det hittills har kommit i snitt ungefär fyra personer varje måndag , då centret har besökstid, för att få råd av olika slag. Det kan handla om att man är i konflikt på jobbet eller att man vill ha allmän information om sina rättigheter och facket.
Han hoppas att besökarna ska bli fler när kunskap om centret har spridit sig mer.
– Allting tar ju sin tid, säger han och lägger till att många papperslösa också kan hålla sig undan av rädsla, de lever ständigt med hotet om utvisning.

I sin pärm med besöksstatistik hittar han bland andra en man som jobbat i byggsektorn och som inte har fått lön, samt en grupp med polska byggnadsarbetare.
Enligt Johan Lindholm, ordförande i Byggettan, har hittills ett tiotal personer fått kontakt med Byggnads via centret. Det rör sig till största delen om arbetare från östra Europa. De är inte papperslösa i ordets egentliga bemärkelse; att man saknar rätt att vara i Sverige och att arbeta här. Att många besökare inte är papperslösa bekräftas av centrets koordinator Yacine Asmani. Han säger att centret är öppet för alla som behöver information.
– Många som kommer vet inte hur man går med i facket, säger han.

Johan Lindholm berättar att Byggnads också har drivit ärenden för papperslösa personer. Nyligen drev man in lönefordringar på drygt
50 000 kronor vardera åt två män vars arbetsgivare gått i konkurs. En av dem arbetade utan papper. Johan Lindholm säger att det inte har påverkat hur Byggnads har arbetat.
Centret för papperslösa ligger i Byggettans lokaler i centrala Stockholm. Det invigdes den tredje september och bakom det står en rad fackförbund. Nu är centret öppet mellan tre och nio varje måndag.

Yacine Asmani ger en något livligare bild än den som Sten-Erik Johanssons statistik visar upp. Han tycker att det ändå har kommit en hel del människor, och han säger att femton personer stod i kö vid öppningsdags nu i måndags. Alla har inte frågor gällande arbete, utan undrar exempelvis om asylprocessen.
Även Yacine Asmani tror att rädsla gör att många papperslösa dröjer med att söka upp centret. Men han upplever att de personer som kommer har glädje av besöken.
– Alla som går från centret går lite glada, de har hopp, säger han.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads når utländska arbetare via nytt center

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig