info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads kritiskt till industriavtal

Byggnads, Elektrikerna och Transport ställer sig bakom Pappers beslut om att inte anta det nya industriavtalet. Man menar bland annat att avtalet omöjliggör satsningar på kvinnors löner.

Industriavtalet från 1997 sätter ramar för förhandlingar om kollektivavtal, bland annat för att ta hänsyn till konkurrenskraften. Nu finns ett förslag till nytt avtal som är tänkt att träda i kraft den första juli. Det skulle alltså gälla under de avtalsförhandlingar som drar igång under hösten.

Industrins lönesättning styr

Byggnads är inte part i industriavtalet men påverkas ändå av det, dels då det anses påverka möjligheten till samverkan mellan LO-förbunden och dels då industrifackens kollektivavtal brukar komma först och fungera som en norm för övriga förbund i avtalsrörelserna. Att industriförbunden tillåts gå först beror på att deras löner ska anpassas efter den internationella konkurrenssituationen.

LO-samverkan anses hotad

Parter i avtalet är fackförbunden och arbetsgivarna inom industrin. Och nu har alltså ett av industriförbunden, Pappers, meddelat att man inte undertecknar det nya avtalet. I första hand vänder sig förbundet mot att avtalet ska ha en ”prioriterad ställning”. Det innebär att andra avtal och samarbeten som Pappers inleder ska vara förenliga med de intressen som bär upp industriavtalet. Pappers tolkar det som en begränsning av möjligheterna till samordning med övriga LO-förbund, i och med att intressena från industriavtalet ska komma i första hand.

Får Byggnads stöd

Pappers vänder sig även bland annat mot skrivningar som innebär att industrins normerande roll på löneområdet stärks. Övriga arbetsmarknaden förväntas hålla sig till nivåerna som uppnåtts inom industrin.
Byggnads, Transport och Elektrikerna uttrycker nu sitt stöd för Pappers beslut. ”Vi tycker inte det nya Industriavtalet går att förena med LO:s samordning. I stället skulle vi få se att lönekraven hålls nere. Risken är stor att LO och dess förbund blir statister och att den svenska modellen förvandlas till ett tomt skal” skriver de tre förbunden i ett gemensamt uttalande.

Kvinnopotterna sägs vara hotade

Man drar också slutsatsen att en strikt tillämpning av reglerna om att industrins löneökningar inte ska överskridas skulle göra satsningar så som jämställdhetspotter omöjliga.
– På LO:s kongress år 2008 var alla eniga om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete och att LO ska motverka detta. Industrins avtalsförslag går stick i stäv med kongressbeslutet. Jag förstår inte hur något LO-förbund kan acceptera det. Vi gör det inte, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Annan bild från IF Metall

IF Metalls ordförande Stefan Löfven beklagar Pappers beslut i ett uttalande. Han menar att en bra samordning inom LO går att ha parallellt med industriavtalet.
– Att internationellt konkurrensutsatt sektor ska vara lönenormerade hindrar inte att vi tillsammans kan samordna oss så att kvinnor och andra lågavlönade får extra satsningar, säger han också.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads kritiskt till industriavtal

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig