info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads i nytt bostadsprojekt

Byggnads kommer tillsammans med Riksbyggen och fackförbundet Kommunal, att bygga 100 hyreslägenheter i Gustavsberg.

Förbundsstyrelsen i Byggnads har fattat ett preliminärt inriktningsbeslut om att bygga 100 hyreslägenheter i Gustavsberg utanför Stockholm.
Riksbyggen, där Byggnads och Kommunal är delägare, skissar just nu på hur området med hyresrätter ska se ut. Byggandet kommer att ske i två etapper, det handlar om två olika projekt och byggstarten är planerad till början av 2016.
– När ingen annan vill bygga hyresrätter så tar vi ansvar och gör det, säger Lars Hildingsson, andre förbundsordförande i Byggnads.

”Bra avkastning”

Han räknar upp tre motiv för Byggnads till att ge sig in i fastighetsbranschen: bygga bostäder skapar arbetstillfällen för byggjobbare, det behövs hyresrätter, samt den goda möjligheten till framtida avkastning på investerat kapital.
Inga kontrakt med byggföretag är undertecknade än, och inga avtal mellan parterna Byggnads, Kommunal och Riksbyggen, som reglerar hur ägandet ska fördelas har undertecknats. Projektet är i sin linda.
– Detaljplan finns och markanvisning men Riksbyggen ritar fortfarande på hur fastigheterna ska se ut, säger Lars Hildingsson.

Riksbyggen bygger

Riksbyggen är ett kooperativt företag och ägs till 20 procent av Byggnads. Riksbyggen kommer att sköta själva byggandet, men när fastigheterna väl är färdigbyggda kommer Byggnads in som delägare tillsammans med Kommunal.

Hur ser ni på att medlemmarnas pengar används till bostadsbyggande?

– Vi använder pengar ur konfliktfonden till detta. Konfliktfonden är den fond vi betalar ut konfliktersättning från när vi blir tvingade att gå ut i en konflikt. Detta kommer att bli en bra investering för att skydda det kapital vi har i fonden. Det här är positivt för samhällsutveckningen, och det kommer att ge bra avkastning. Vi ser det på andra fastigheter vi har. Vi räknar med en årlig avkastning på 4-6 procent.

Äldre byggnadsarbetare minns säkert BPA-skandalen, i fackets eget byggföretag. Hur håller Byggnads koll så att vi inte får en ny BPA-skandal?

– Byggverksamheten sköts av Riksbyggen, men vi äger en stor del, 20 procent. Byggnads har ordförandeposten i Riksbyggen så här har vi koll. Sedan har vi förtroendevalda revisorer som går in och granskar verksamheten. Sedan när fastigheterna är färdigbyggda kommer vi att gå in som ägare.

Ett av Byggnads syften med att gå in i bostadsprojekt är att bygga billiga hyresrätter. Andra aktörer pressar priser med hjälp av avtalslösa företag längst ut i entreprenadkedjan. Hur ska ni få ner priset?

– Genom att hitta en bra aktör som bygger. Det handlar om att bygga smart. Genom att inte ha överdrivna vinstkrav. Vi räknar med att vi ska få ner priset något, billigt blir det inte, men rimliga hyror – det är vårt mål.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads i nytt bostadsprojekt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig