info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads fick rätt i Arbetsdomstolen

I veckan gav Arbetsdomstolen Byggnads rätt i två fall, ett om permitteringslön och ett om förhandlingsvägran. I båda fallen uteblev företagen från rätten.

Byggnadsarbetaren har tidigare skrivit om att Byggnads i somras stämde ett Stockholmsföretag med krav på drygt 200 000 kronor till en person som varit anställd på nystartsjobb. Kraven gällde till största delen utebliven permitteringslön.
Nystartsjobb är anställningar som subventioneras för att hjälpa arbetslösa personer tillbaka i arbete. Byggnadsarbetaren har dock också skrivit om att personer med subventionerade nystarts- eller instegsjobb upprepade gånger drabbats av för låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Enligt Byggnads stämning var alltså den här mannens anställning ett sådant exempel.

Förhandlade inte

Byggnads kunde, enligt stämningsansökan, inte nå företaget för att hålla förhandling. Tvisten skickades därför vidare till Arbetsdomstolen, men inte heller där har företaget lämnat något svar på anklagelserna. När ett stämt företag inte svarar på Arbetsdomstolens krav på svaromål kan domstolen döma enligt stämningen, vilket nu alltså har skett.
Enligt domen befinner sig bolaget nu i likvidation.

Dom om förhandlingsvägran

Byggnads fick i veckan också rätt i ett mål mot ett annat Stockholmsföretag. I det fallet hade man krävt 30 000 i skadestånd för förhandlingsvägran, eftersom företaget inte dök upp när Byggnads kallade till förhandling om en medlems lön. Också här var domen en följd av att det stämda företaget inte förde sin talan i domstolen.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads fick rätt i Arbetsdomstolen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig