info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads avtal kan vara olagligt

Byggnads har ingått ett avtal med Sveriges Byggindustrier som ger förbundet rätt att få personuppgifter till icke medlemmar. Efter en anonym anmälan granskas nu avtalet om det är lagligt.

Datainspektionen har genom ett klagomål granskat det kollektivavtal som ingåtts mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier. Avtalet innehåller en skyldighet för arbetsgivarna att lämna ut löneuppgifter om alla anställda till förbundet, oavsett om de är medlemmar eller inte. Det betyder att även uppgifter från medlemmar tillhörande andra fackförbund kan lämnas ut till Byggnads. Frågan är om förbundet har laglig rätt till dessa uppgifter och om avtalet bör gälla.
Datainspektionen har nu beslutat att inleda tillsyn mot Byggnads och begär yttrande där bland annat följande bör besvaras:
* Behandlar Byggnads personuppgifter om personer som inte är medlemmar i fackföreningen? Vilka uppgifter är det i så fall?

Om Byggnads behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar i fackföreningen:
* För vilket ändamål behandlar Byggnads dessa uppgifter?
* Får Byggnads rutinmässigt uppgifter om alla anställda från arbetsgivare eller handlar det om enstaka fall?
* Vilka har åtkomst till uppgifterna inom Byggnads
* Vilken information lämnar Byggnads till de registrerade om personuppgiftsbehandlingen?

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads avtal kan vara olagligt

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig