info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggnads a-kassa sänker avgiften

Byggnads a-kassa sänker medlemsavgiften igen. Från och med årsskiftet blir det elva kronor billigare per månad.

Styrelsen för Byggnads a-kassa har beslutat att sänka medlemsavgiften. Förutsatt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, godkänner beslutet blir kostnaden elva kronor lägre per månad från och med januari 2017.
‒ Den positiva medlemsutvecklingen bidrar till att vi kan göra så här. A-kassan har fått 1 400 nya medlemmar sedan årsskiftet, äger kassaföreståndare Alf Mellström.

Stort eget kapital
Dagens höga sysselsättningsgrad är en del av förklaringen till sänkningen. En annan är att Byggnads a-kassa under åren 2007‒2014 byggde upp ett större sparkapital för att klara konjunktursvängningar. Under denna period var de olika a-kassornas avgifter kopplade till arbetslöshetens i deras respektive branscher ‒ vilket ledde till såväl chockhöjda avgifter som massflykt från både kassorna.
‒ När modellen tack och lov övergavs 2014 stod vi där med ett stort eget kapital. Styrelsens utgångspunkt är att det måste gå tillbaka till medlemmarna och då är det bästa sättet att sänka avgiften, säger Alf Mellström.

LÄS MER: Fackmedlemmar får lägre avgift

Sänkningen omfattar kassans samtliga medlemmar. Till skillnad från den senaste sänkningen, i januari 2016, som bara omfattade de som även var medlemmar i Byggnads eller Svenska Målareförbundet. Men fortfarande kommer avgiften att vara lägre för den som är fackligt ansluten.
‒ Det är för att vi har lägre kostnader för förbundsmedlemmar genom att vi kan utnyttja administrativa vinster, säger Alf Mellström. Det här är godkänt av IAF. Vi skyldiga att kunna redovisa verkliga kostnadsskillnader för att få ha olika medlemsavgifter.

Så blir avgiften från januari 2017:

• 110 kronor per månad för den som är medlem i Byggnads eller Svenska Målareförbundet.
• 119 kronor per månad för den som enbart är medlem i a-kassan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggnads a-kassa sänker avgiften

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig