info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggmetod utreds

SBUF:s styrelse har idag beviljat 1,5 miljoner kronor till ett projekt för utvärderingen av så kallade enstägstätade ytterväggar. Syftet är att utreda yttervägstypens för- och nackdelar, samt att ge rekommendationer till branschen beträffande byggmetoden.

Till en början ska informationsmaterial och branschgemensamma rekommendationer tas fram, baserat på faktaunderlaget som finns i dagsläget. Arbetet till detta först skede ska genomföras under hösten.
– Bland annat kommer vi att göra en kartläggning av fuktskadornas omfattning, säger Ruben Aronsson, VD på SBUF. Hur många byggnader har denna ytterväggskonstruktion? Hur många har drabbats av skador? Vad beror skadorna på och hur ser de ut?

Projektet kommer att ledas av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Från byggföretagen, som bidragit med ytterliggare en miljon kronor, deltar representanter från bland annat Skanska, NCC, PEAB och Veidekke. En referensgrupp bestående av representanter från fastighetsförvaltare, försäkringsbolag, materialtillverkare och putsentreprenörer kommer också att knytas till projektet.
– Baserat på resultaten från projektet ska vi sedan utarbeta rekommendationer för hur man ska åtgärda fuktskadade enstägstätade ytterväggar, och hur ytterväggar ska byggas fuktsäkert i framtiden, säger Ruben Aronsson.
Projektet beräknas vara klart under nästa år.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med nära 5000 anslutna företag i Sverige. SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS-Installatörerna, Ledarna, SEKO och Svenska
Byggnadsarbetareförbundet.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggmetod utreds

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig