info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglönerna upp 4,4 procent

Byggnadsarbetarnas löner ökade med 4,4 procent under första kvartalet 2007. Det visar Byggnads prestations- och tidlönestatistik över medlemmarnas löner.

Genomsnittslönen, i slutet av förra året, uppgick till 148,55 kronor per timme. En ökning med 6,30 kronor, eller 4,4 procent, jämfört med samma period 2006. Timlönen motsvarar en månadslön på drygt 25 800 kronor.

För prestationsarbete uppgick snittlönen till 171,41 kronor per timme medan snittet för tidlönearbete låg på 141,56. En höjning på 4,2 respektive 4,1 procent.
Det fjärde kvartalet 2007 var prestationslöneandelen 23,4 procent, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med samma period 2006.

Löneökningarna varierade stort mellan facken. Maskinförare under anläggningsavtalet samt pappläggare fick en genomsnittlig löneökning på 7,4 procent medan anläggare med prestationslön fick löneökning med 2,9 procent.

De högsta genomsnittliga lönerna har byggnadsarbetarna i Kiruna med 186,36 kronor i timmen. Även i Kalix och i Umeå ligger genomsnittslönerna högt med 157,84 respektive 157,21 kronor i timmen. I Kiruna och Kalix ökade genomsnittslönerna med över 11 procent under fjärde kvartalet 2007.
Den lägsta genomsnittliga lönen har byggnads medlemmar i Hälsingland med en snittlön på 135,65 i timmen.

Statistiken avser allt inmätt material utom tidlön på VVS-området, Bleck- och plåts avtalsområden samt kyl- och oljeledningsmontörernas avtalsområden.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglönerna upp 4,4 procent

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig