info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglönerna hänger inte med

Lönerna i byggbranschen hänger inte med utvecklingen i andra branscher. Det visar en rapport som LO presenterade på onsdagen.

Fram till 2004 var byggnadsarbetarlönerna de enda arbetarlöner som kunde konkurrera med lönenivån bland tjänstemän. Men under förra året hann de kommunala tjänstemännen ifatt byggnadsarbetarna.
En orsak är att tjänstemannalönerna ökat snabbare än arbetarlönerna i Sverige under de senaste tio åren. En annan orsak är att lönerna i byggindustrin ökat långsammare än lönerna i andra branscher.

Från 1994 till 2004 ökade den genomsnittliga lönen i byggbranschen med 42 procent, lika mycket både för tjänstemän och arbetare. Den genomsnittliga löneökningen mätt i 19 branscher var under samma period 49 procent.
Tjänstemän i kreditinstitut och försäkringsbolag hade den snabbaste löneutvecklingen under tioårsperioden, 73 procent. De kommunanställda arbetarna i skolor hade den sämsta löneutvecklingen, 38 procent.
Under 2004 hämtade tjänstemannalönerna i byggbranschen igen något av det de tappat tidigare år. Med en löneökningstakt på 4,1 procent nådde de en genomsnittlig månadslön på 27 300 kronor.

Byggnadsarbetarna däremot fortsatte att tappa. Löneökningstakten 2,8 procent gav en genomsnittlig förtjänst per månad på 22 500 kronor. Det är fortfarande högst bland arbetare men 500 kronor mindre per månad än genomsnittet för de 19 redovisade branscherna. Och flera branscher närmar sig. Det var bara fyra tjänstemannagrupper och fyra arbetargrupper som hade en långsammare löneökningstakt.
Uppgifterna redovisades den 14 september i LO:s Lönerapport 2005.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglönerna hänger inte med

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig