info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglöner upp 4,8 procent 2001

Under 2001 ökade den genomsnittliga byggnadsarbetarlönen med 5:51 kronor per timme, 4,8 procent. Ökningstakten sjönk i slutet av året men var 0,6 procentenheter högre än under 2000.

Byggnadsarbetarnas reallön ökade under 2001. Medan inflationen stannade på strax under tre procent ökade bygglönerna med i genomsnitt 4,8 procent.
Genomsnittslönen för byggnadsarbetare var 120:02 kronor per timme under 2001. Det är 5:51 kronor mer per timme än under 2000 och motsvarar en månadslön på cirka 20 600 kronor. Det visar Byggnads lönestatistik för helåret 2001.

Den genomsnittliga lönen för de byggnadsarbetare som arbetade på prestationslön ökade mest, med 5,5 procent, till 136:18 kronor per timme. Samtidigt ökade andelen prestationslön med 2,3 procentenheter, till 20,4 procent.
Andelen prestationslön ökade mest på Gotland, med 15,2 procentenheter till 28,3 procent. Också i Kalix ökade andelen prestationslön kraftigt, med 11,9 procentenheter, till landets högsta ackordsandel, 44,4 procent.
Andra avdelningar som har en hög andel prestationslön är Örnsköldsvik, 32,8 procent, Umeå, 31,8 procent och Malmö, 31,6 procent. Också i Göteborg är andelen prestationslön hög, 28,5 procent. Men trots det är löneökningstakten på prestationslön lägre i Göteborg än riksgenomsnittet. En förklaring till det är att Skanska Västs bonuslönesystem väger tungt i Göteborg.

De knappt 80 procent av byggnadsarbetarna som arbetade på tidlön hade en löneökningstakt på 4,1 procent under 2001. Det är i nivå med, eller strax under, den genomsnittliga löneökningstakten i industrin och i kommuner och landsting.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglöner upp 4,8 procent 2001

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig