info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglöner ökar mindre än byggpriser

Lönerna i byggbranschen ökade med 4,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden.

Samtidigt ökade byggföretagens ingående priser med 4,8 procent. Det visar SCB och Sveriges Byggindustriers senaste mätning av byggkostnaderna, enligt tidningen Byggindustrins webbupplaga.
Byggherrekostnaderna stod för den största prisökningen, med 8,2 procent under mätperioden.
Den kostnadsökning som redovisas i byggbranschen ligger långt över konsumentprisindex som ökade med 1,3 procent från september 1999 till samma månad i år. Löneökningarna i industrin var, enligt SCB, 3,8 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglöner ökar mindre än byggpriser

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig