info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygglöner ökar mer än industrilöner

Från maj 2002 till samma månad 2003 ökade arbetarlönerna i byggbranschen med 3,9 procent. Den genomsnittliga löneökningen för alla privatanställda arbetare var 3,1 procent under samma period.

Byggnadsarbetare har de högsta lönerna av alla privatanställda arbetare. Enligt statistiska centralbyråns, SCB, arbetskostnadsindex var den genomsnittliga lönen för arbetare i byggbranschen 157:15 kronor per timme i maj 2003. Närmast efter byggnadsarbetarna kommer industriarbetarna med en genomsnittslön på 150:83.

Skillnaden mellan byggnadsarbetare och andra ökar. Från maj 2002 till maj 2003 ökade byggnadsarbetarnas löner, enligt SCB, med 3,9 procent. Under samma period ökade industriarbetarnas löner med 2,9 procent och för alla privatanställda arbetare, industriarbetare och byggnadsarbetare inräknade, med 3,1 procent. Den snabbaste löneökningstakten hade arbetare i handel, restaurang- och hotellverksamhet. Där ökade lönerna med 4,0 procent.

Lönerna för tjänstemän i byggbranschen ökade med mer blygsamma 2,1 procent under perioden. Byggtjänstemännens löneökningstakt ligger under genomsnittet för alla privatanställda tjänstemän, som var 2,5 procent.
Den genomsnittliga lönen för tjänstemän i byggbranschen ligger i nivå med genomsnittet för alla tjänstemän. Tjänstemännen i industri-, finans-, bank och försäkringsbranscherna har högre genomsnittslöner än byggtjänstemännen.

Uppgifterna finns i SCB:s och Medlingsinstitutets arbetskostnadsindex för maj månad 2003.
Enligt SCB konjunkturstatistik, som också den publicerats idag, ökade lönerna i offentlig sektor mindre än lönerna i privat sektor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygglöner ökar mer än industrilöner

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig