info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggköp orsakar störst böter

På fem år har myndigheter, efter krav från Konkurrensverket, dömts att betala 24 miljoner för felaktiga upphandlingar. Över halva summan gäller köp från bygg- och anläggningssektorn.

I fem år, sedan juli 2010, har Konkurrensverket kunnat gå till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift från myndigheter som inte följt upphandlingsreglerna. Fram till sista juli i år hade myndigheter dömts att betala sammanlagt 23 946 000 kronor i upphandlingsskadeavgifter. Det visar en rapport från Konkurrensverket.
Byggnadsarbetaren har gått igenom ärendena det gäller. Vi kan konstatera att över halva bötessumman har dömts ut efter fel gjorda vid köp av byggrelaterade tjänster.

Falu kommun fick böta mest

Falu kommun är den myndighet som har åkt på allra högst upphandlingsskadeavgift, även jämfört med andra sektorer än bygg. Kommunen dömdes att betala åtta miljoner kronor efter att ha skrivit avtal med Peab om drift och underhåll av vägar. Kommunen hade inte tagit in anbud från andra leverantörer.
Domen fastställdes i Högsta förvaltningsdomstolen förra hösten.
Myndigheter är skyldiga att annonsera ut uppdragen så att alla intresserade leverantörer får chans att lägga anbud. Tanken är att skattepengar ska användas ansvarsfullt.

Miljonskadestånd i Täby

Täby kommun har dömts att betala sammanlagt fem miljoner kronor.
Det gäller avtal som kommunen ingått med NCC under år 2012, inför renovering av Täby centrum. Inte heller här annonserades uppdragen ut så att andra leverantörer kunde lämna bud.
Täby och Falun har alltså dömts att betala sammanlagt 13 miljoner kronor. Redan i och med detta ligger köp från byggsektorn bakom över hälften av de 24 miljoner kronor som myndigheter fått betala efter felaktiga upphandlingar.

Väntade inte in tidsfrister

Även Växjö kommun och ett kommunalt bostadsbolag i Linköping har dömts för upphandlingar som inte annonserats ut. Det gällde krossning av asfalt och bergmassor respektive inrednings- och snickeriarbeten. Bötesbeloppen låg på drygt hundra tusen kronor.
Två kommuner och ett kommunalt fastighetsbolag är dessutom dömda att betala avgifter efter att ha skrivit avtal som rör byggsektorn utan att invänta reglernas tidsgränser. Avgifterna låg på mellan 80 000 och 140 000 kronor.
Tidsfristerna är till för att invändningar från andra leverantörer ska ha chans att komma in samt hanteras.
Sammanlagt ligger köp från byggsektorn i och med detta bakom minst 13,5 miljoner av den totala bötessumman på 24 miljoner.

Fler fall väntar på domar

Sägas ska dock att merparten av domarna gäller köp från andra sektorer, men där har de utdömda beloppen inte varit lika höga som i Falun och Täby.
Även i mål där Konkurrensverket har krävt upphandlingsskadeavgifter, men som ännu inte är avgjorda i domstol, är byggbranschen återkommande. Bland annat vill man att två kommuner i Stockholmsområdet ska betala 200 000 respektive 170 000 kronor för att de inte annonserade ut borrnings- och asfalteringsarbeten innan de skrev avtal.

Bättringar gjorda efter domar

I sin rapport konstaterar Konkurrensverket att nio av tio myndigheter som dömts att betala upphandlingsskadeavgifter därefter har ändrat sina rutiner. Ändringarna har gällt organisation, inköpsrutiner och arbetsfördelning. Det visar en enkätundersökning.
– Att så många sett över sin organisation och rutiner för att hantera upphandlingar bättre är glädjande. Det innebär att de berörda myndigheterna kommer att ha bättre förutsättningar att följa regelverket och göra bättre upphandlingar framöver. Det tjänar alla på, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggköp orsakar störst böter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig