info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkonjunkturen kyls av

Minskat bostadsbyggande gör att byggkonjunkturen kyls av under de närmaste två åren. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste prognos.

Under de två senaste åren, 2014 och 2015, har bygginvesteringarna stigit kraftigt, särskilt på bostadssidan. Totalt sett ökade de sammantagna bostadsinvesteringarna med 18 procent förra året. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos kommer det nu att bli en nedväxling.
– Vi räknar med att konjunkturen går in i en mjuklandning, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.
Svensk ekonomi går bra, men prognosen skruvas ner eftersom det finns orostecken i omvärlden. Världsekonomin går fortsatt trögt, exempelvis utvecklingen i Kina.

Inbromsning på ombyggnadssidan

– Hushållen är också avvaktande och känner av oron, säger Johan Deremar på presskonferensen när prognosen presenterades.
De totala bygginvesteringarna kommer att stiga med 4 procent i år. Men nästa år mattas tillväxttakten, eftersom bostadsbyggandet minskar. Prognosen är att det under 2016 kommer att påbörjas 46 000 lägenheter per år. Siffran för 2017 är 43 000 lägenheter.
När det gäller ombyggnadssidan sker det en inbromsning under perioden 2016-17. Försämringen av ROT-avdragen anses bidra till en svagare utveckling.

Behövs byggas mer i Stockholm

Om man tittar på bostadsbyggandet för hela landet så byggs det mest i universitetsstäder som Linköping, Norrköping och Örebro. Även Malmö och Göteborgs-regionen går det nu bättre än tidigare. Svagast utveckling är det i Dalarna, Jämtland och Blekinge.
– Stockholm växer och det skulle behövas byggas ännu mer där, förklarar nationalekonom Johan Deremar på Sveriges Byggindustrier.
Anläggningsinvesteringarna hade en svag tillväxt 2015. I år försämras utvecklingen ytterligare för att vända uppåt nästa år när det offentliga byggandet av både väg och järnväg ökar.
På lokalsidan fortsätter de privata aktörerna att investera i nya lokalprojekt under 2016 och 2017, men utvecklingen avtar. På lokalsidan är det landstingens investeringar för vård och omsorg som driver på uppgången under prognosperioden.
Sammanfattningsvis är konjunkturläget ändå gynnsamt under de närmaste två åren. Utvecklingstakten är positiv och efterfrågan på arbetskraft förblir hög.


BYGGINVESTERINGARNAS UTVECKLING
Under 2014 var det sammanlagda bygginvesteringarna 388,3 miljarder kronor och bygginvesteringarna ökade med 15 procent. Under 2015 kommer de totala bygginvesteringarna att öka med 9 procent jämfört med föregående år. Under 2016 och 2017 blir ökningen 4 respektive 1 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkonjunkturen kyls av

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig