info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkonjunktur mars

Högtrycket fortsätter i byggsektorn. Antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, visar senaste Konjunkturbarometern.

Det är fortfarande ett starkt konjunkturläge i byggbranschen. Andelen byggföretag som anger att orderstockarna har ökat de senaste månaderna är betydligt högre än normalt, visar Konjunkturbarometern för mars. Byggandet uppges ha ökat i stor omfattning och ungefär en fjärdedel av företaget säger att de har höjt anbudspriserna. Andelen byggföretag, som anger att bristen på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggandet, är fortsatt hög. Arbetsbristen har dock inte hindrat företagen från att nyanställa. Fler företag än normalt redovisar att antalet anställda har ökat de senaste månaderna.

Positiva förväntningar

Framöver är byggföretagens förväntningar på orderstockarna och byggandets utveckling de närmaste månaderna positiva. Anställningsplanerna är betydligt mer optimistiska än normalt. Flertalet byggföretag räknar med höjda anbudspriser, men i något mindre utsträckning än tidigare månader. Konjunkturbarometern visar varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen.

Läs mer
Allt fler i arbete inom bygg

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkonjunktur mars

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig