info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggkonjunktur bromsar

Tillväxten i byggandet väntas avta under de kommande två åren. Det framgår av Sveriges Byggindustriers (BI) senaste konjunkturprognos.

Förra året var byggsektorn en rejäl motor i samhällsekonomin. Den svarade för hela 20 procent av tillväxten. Under förra året ökade byggandet i landet med 12 procent. Nu mattas ökningen av, i år blir uppgången sju procent och nästa år tre procent.
Sänkningen av fastighetsskatten, som regeringen tillkännagav på tisdagen, väntas emellertid öka priserna på bostäder och därmed efterfrågan på nyproducerade bostäder.

År 2005 påbörjades 31 800 året bostäder. Det ökade under 2006 till 44 400 påbörjade bostäder, varav cirka 7 000 där byggstarten tidigarelades på grund av att subventionerna avskaffades vid årsskiftet.
I år väntas 29 000 bostäder byggas. Nedgången beror främst på att planerade byggen av hyresrätter inte blir av på grund av att subventionerna avskaffas. Under 2008 väntas påbörjade bostäder öka till 37 000.

ROT-sektorn väntas få en uppgång samtidigt som byggandet av hyresrätter minskar.
Bristen på arbetskraft är fortfarande en av de faktorer som kan begränsa byggandet. Enlig BI kommer cirka 15 000 personer att behöva anställas inom byggsektorn. Störst brist är det på platschefer, tekniker och vissa installationsmontörer.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggkonjunktur bromsar

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig