info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggjobbarna på byggnads hus: Fel ändra ställning

Yrkesinspektionen kräver ändringar på ställningen när byggjobb utförs på Byggnads hus. Fel, anser byggnadsarbetarna.

– Yrkesinspektionen har fel. Ställningen är anpassad för att stenarbetarna ska kunna arbeta ergonomiskt riktigt och säkert. Det vore orimligt att bygga om den, säger Tommie Björk, skyddsingenjör på Peab Öst. Han har reagerat på yrkesinspektionens krav på byggarbetsplatsen vid Byggnads och Kommunals gemensamma förbundsfastighet.
Yrkesinspektionen hade i ett inspektionsmeddelande krav på ställningsbyggandet. På en av fasadställningar var det under två meter mellan bomlagen. Det är för lågt och ett problem ur belastningsergonomisk synpunkt, enligt yrkesinspektionen. Ställningen sträcker sig upp utanför den sju våningar höga fastigheten.
– Ställningen är anpassad för att vi stenarbetare ska kunna arbeta på ett bra sätt. Det är de bästa ställningarna jag någonsin arbetat på. Hade det varit ett större avstånd mellan bomlagen hade vi måst stå på bockar och arbeta när vi sätter upp stenarna och det är en arbetsmiljörisk, säger Jan Hellmark, som är skyddsombud på Citysten, som uppskattas ha 95 procent av arbetena på arbetsplatsen.
Citysten beställde själv ställningen och kunde därför anpassa den till sina stenarbetare som renoverar fasaden, byter ut stenarna. Citysten har under arbetet haft fyra egna anställda på arbetsplatsen och utöver det har några ytterligare byggnadsarbetare från andra firmor plockats in.
Peab Öst är ytterst ansvarig för arbetet på fastighetsbolaget Polstjärnans hus. Men i praktiken sköts det huvudsakliga arbetet av Citysten.
I inspektionsmeddelandet ställer yrkesinspektionen krav på att det ska finnas en organiserad skyddsverksamhet.
– Detta har varit en liten arbetsplats med några få man åt gången. Dock utökades arbetet lite mer än det var tänkt från början. Vi hade en skyddsverksamhet redan innan, men vi har fler skyddsronder efter yrkesinspektionens besök, säger Jan Hellmark.
Yrkesinspektionen vidhåller sitt krav. Att ställningen ska följa bestämmelserna för att alla yrkeskategorier ska kunna arbeta på ett riktigt sätt. Stenarbetena går att lösa ändå, till exempel genom att använda godkända plattformar, anser yrkesinspektören Kristian Lönnström. Inspektionen avvaktar nu svar från Peab och företaget tycker bland annat att det inte har det stora samordningsansvar som yrkesinspektionen hävdar.
Också byggherren Polstjärnan, har fått ett inspektionsmeddelande med krav om arbetsmiljöplan. Idag finns en sådan plan men det fanns ingen när yrkesinspektionen gjorde sitt besök. Att den inte blivit klar före bygget berodde på ett missförstånd mellan Peab och Citysten. Ytterst är byggherren, beställaren, ansvarig för att det finns en arbetsmiljöplan. Polstjärnan har delegerat sitt praktiska byggherreansvar till Riksbyggen. Arbetsmiljöplanen finns reglerad i arbetsmiljölagen och bygg-och anläggningsföreskriften.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggjobbarna på byggnads hus: Fel ändra ställning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig