info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggjobbare kan för lite om klimatsmart byggande

Ett nytt EU-projekt leder till att ett stort antal byggnadsarbetare inom de närmaste åren kommer att erbjudas fortbildning inom klimatsmart byggande.

Byggnadsarbetare kan för lite om hur man bygger energismarta hus. Bristen på kunskaper i byggbranschen gör att Sverige och övriga länder i EU sannolikt inte kommer att kunna uppfylla EU:s energi och klimatmål. Därför har EU dragit igång ett projekt vars syfte är att fortbilda hantverkare.

All nyproduktion ska i princip vara nollenergibyggnader år 2020 har EU bestämt, och behovet av utbildning och fortbildning inom byggbranschen är stort i hela Europa.

För att nå unionens energi- och klimatmål för 2020 har EU startat projektet ”Build Up Skills”.

”Build Up Skills” ska öka hantverkares och installatörers kunskaper, om energieffektivisering och förnybar energi. Det är framförallt byggnadsarbetare som står ute i produktionen som kommer att beröras av utbildningssatsningen.

Enligt EU:s energi och klimatmål ska även större renoveringar av byggnader, leda till att energianvändningen minskar. EU:s vision är att hela branschen ställs om till ett mer energieffektivt byggande i framtiden.

I Sverige leds projektet av energimyndigheten i samverkan med en rad aktörer: bland annat byggherrar, byggmaterialindustrier, näringsdepartement, passivhuscentrum, byggföretag, fackliga organisationer, utbildningssektorn.

Just nu pågår arbetet med att analysera nuläget här i Sverige och identifiera kompetensbehov, hinder och lösningar. Därefter kommer en handlingsplan att tas fram och denna kommer att presenteras i början av 2013.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggjobbare kan för lite om klimatsmart byggande

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig