info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggjobb klassat som högriskjobb

Byggnadsarbete är ett exponerat yrke där ohälsa är vanlig. Sjukskrivningar och besvär i rörelseorgan är vanliga.

De nya rönen presenteras i tidningen Metro av Annika Härenstam, forskare på Arbetslivsinstitutet. Hon har studerat hur arbete och hälsa hänger ihop i ett projekt som heter MOA, moderna arbets- och livsvillkor.
Annika Härenstam slår fast att arbetet påverkar hälsan och dessutom andra faktorer i livet som till exempel tidpunkten för när man skaffar barn. Men olika yrken har olika särdrag som påverkar hälsan hos yrkesutövarna.

Vård- och servicepersonal är bland de yrkesgrupper vars hälsa påverkas mest negativt av jobbet. Där ställs både fysiska och psykiska krav som kroppen har svårt att klara.
Byggjobb och krogjobb är inte heller de bra för hälsan. Där är det framför allt exponering för dålig arbetsmiljö, med buller, vibrationer och andra hälsorisker som gör att sjukfrånvaro och besvär i rörelseorgan är vanliga.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggjobb klassat som högriskjobb

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig