info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygginspektörer mindre nöjda

Sju av tio arbetsmiljöinspektörer tycker att tillsynen fungerar bra. Men bland inspektörerna som granskar byggsektorn är andelen lägre. Bara 58 procent är nöjda.

I anslutning till en granskningsrapport har Riksrevisionen genom en enkät bett Arbetsmiljöverkets inspektörer att betygsätta den egna tillsynsverksamheten.
Av verkets samtliga arbetsmiljöinspektörer anser nästan sju av tio att tillsynsverksamheten fungerar bra eller mycket bra. Mest nöjda är de inspektörer som arbetar i en akutgrupp ‒ som rycker ut vid särskilt allvarliga händelser ‒ där 77 procent ger tummen upp. Men bland arbetsmiljöinspektörer som i huvudsak arbetar gentemot byggsektorn är andelen avsevärt lägre. Bara 58 procent anser att tillsynen fungerar bra eller mycket bra.

Bristande byggkompetens
Per-Inge Persson, arbetsmiljöinspektör i Karlstad, ser flera samverkande förklaringar till siffrorna.
‒ Jag har jobbat här sedan 1991 och vi har varit en mycket kompetent inspektion, men många slutar och vi har svårt att ersätta dem. Det blir en bristande kompetens på byggsidan, det är vi nog ganska överens om.

LÄS MER
Oro för arbetsmiljön
Struntar i svåra arbetsolyckor
Arbetsmiljöverkets resurser utarmas

Arbetsmiljöverkets inspektioner har minskat kraftigt under senare år, från 19 566 år 2013 till 13 833 i fjol. En av förklaringarna är myndighetens satsning på så kallade nationella projekt lett till att antalet inspektioner baserade på tips blivit färre. Per-Inge Persson tror missnöje med detta kan ha fått genomslag i enkätsvaren.
‒ Man ska jobba mycket i projekt och det är kanske inte anpassat för byggsidan där det är lite mer action, säger han. Det är många som ringer och anmäler och då kanske man inte kan ta det om man sitter fast i något annat. Men man säger att vi inte ska vara någon blåljusorganisation och då blir det ju så här.

Långa entreprenadkedjor
Agneta Axelsson, arbetsmiljöinspektör i Sundsvall, håller med om att det blivit svårare att följa upp tips.
‒ Omorganisationen har gjort att vi i vår sektion har fått mycket längre resvägar och därmed inte kan hantera tips från byggsektorn som vi kunde förut.
Men hon påpekar också att siffrorna kanske inte enbart avspeglar förändrade förutsättningar inom myndigheten, utan också byggbranschens förändring. Att det helt enkelt har blivit svårare att utöva tillsyn.
‒ Anställningsformerna ute i branschen ser annorlunda ut med de långa entreprenadkedjorna vilket gör det svårare för inspektören att bedriva tillsynen. Det är min uppfattning i alla fall. Vi går mer och mer mot långa entreprenadkedjor där man tidigare hade regelrätta anställningsförhållanden, det gör det knepigare med våra paragrafer.

”Nu ska man lära upp nya”
Även Jörgen Conradsson, arbetsmiljöinspektör i Göteborg, identifierar samma problem. En förändrad byggbransch i kombination med personalförändringar hos myndigheten som har att granska dess arbetsmiljö.
‒ Arbetsmiljöverket har tappat väldigt mycket kompetens och väldigt många byggkunniga har slutat, säger han. Nu ska man lära upp nya att gå och göra bygginspektioner, och det är inte lätt.

”Vi har ändrat arbetssätt”
Enligt Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket, har myndigheten ännu inte hunnit analysera Riksrevisionens siffror eller skaffa sig en entydig bild av varför arbetsmiljöinspektörerna är mindre nöjda.
‒ Det skulle kunna bero på att vi har ändrat arbetssätt vilket konkret innebär färre inspektörer som går renodlat på byggena, säger hon. Är man då anställd för att göra inspektioner kan det ju ta sig uttryck i att man är mindre nöjd. Vi har också haft stora pensionsavgångar och erfarna bygginspektörer som slutat.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygginspektörer mindre nöjda

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig