info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretagen vill ha flextid

Mer flexibel arbetstid och småjobb utan ackord. Det är två krav inför höstens avtalsförhandlingar som Sveriges Byggindustrier (BI) lanserar redan nu.

Hösten 2005 är det dags för avtalsförhandlingar i byggbranschen. Byggarbetsgivarna startar avtalsrörelsen redan nu genom att föreslå en genomgång av avtalens regler om arbetstid och en förändring av avtalens löneparagraf.
– Vi tycker att arbetsgivare och anställda ska kunna komma överens om lön på jobb med färre än 1 200 timmar, säger Bo Antoni, vd på BI.
– Och när det gäller arbetstiderna så anser vi att det behövs en modernisering, med mer flexibla regler som motsvarar både de anställdas och företagens behov bättre än dagens strikta regler.

Med de tidigt ställda kraven vill BI bereda marken för diskussioner. Man hoppas att det ska bli mer konstruktiva samtal i och med att Byggnads får mer tid att fundera på hur företagens önskemål ska hanteras.
Bo Antoni säger att BI kommer att komplettera med ytterligare krav senare. Och han utesluter inte att det kan komma fler krav på förändringar av den känsliga löneparagrafen som vållat konflikt de senaste avtalsrörelserna.

BI:s ordförande, Jan Svensson, har, i tidningen Byggindustrin, sagt att han vill ha en minimilön i byggavtalen. Han har angivit nivån 109 kronor per timme, avtalens stupstockslön, som en lämplig nivå. Samtidigt har han sagt att han kan tänka sig att undanta kortare projekt från kravet på svenskt kollektivavtal.
Enligt Bo Antoni är Jan Svenssons utspel inte avsett som förberedelse för avtalsrörelsen.
– Han har sagt vad vi kan tänka oss att diskutera med anledning av konflikten om utländska företags möjlighet att konkurrera i Sverige. Det är avsett som en del i samtalen mellan LO och Svenskt Näringsliv om regler på det området. Jag vet inte nu om de här frågorna kommer upp i avtalsrörelse, säger Bo Antoni.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretagen vill ha flextid

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig