info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretag sågar kollektivavtal: "Krångliga"

Byggföretagen fick tycka till om kollektivavtal. Då blev det en ordentlig sågning. Det är krångligt och ger för höga minimilöner, var några av åsikterna.

Allt färre anställda är fackligt anslutna. Ändå regleras svensk arbetsmarknad i hög grad av arbetsgivare och fack. Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) skriver om problemet i sin nya rapport.
Man har gjort en stor enkätundersökning av hur företagen ser på kollektivavtalen. Den visar att 15 procent av företagen i enkäten helst skulle slippa kollektivavtal. Man kan också se att större företag är mer positiva till kollektivavtal än mindre. Enligt AER beror det på att kollektivavtalen är bäst anpassade till storbolag.

Branschen med störst andel kollektivavtal är hotell- och restaurang, där runt 70 procent av företagen har anställda som täcks. Därefter kommer tillverkning och transport och sedan bygg, där 60 procent av företagen har kollektivavtal.

LÄS MER: Kräver kollektivavtal vid upphandlingar i Dalarna.

Rapporten visar att företag i Malmö, Göteborg och Stockholm har kollektivavtal i betydligt lägre utsträckning än i övriga landet.
Synen på avtalen skiljer sig väldigt mycket mellan olika branscher. Mest negativa är företagen i byggbranschen. Företrädare för företag inom bygg anser, till skillnad från alla andra branscher, att kollektivavtalen är ”krångliga och administrationskrävande”.

Byggföretagen instämmer i samtliga negativa påståenden om kollektivavtal de får i enkäten. Enligt AER anser de att det är ”svårt att anpassa löner till hur bra det går”, ”svårt att sätta olika löner”, att ”avtalen ger en för hög kostnadsnivå i företaget”, ”för höga minimilöner” och det är ”svårt att anpassa arbetstidens längd och förläggning”. Den enda punkt där byggföretagen är positiva till kollektivavtal är att det ”ger företaget ett bra anseende”.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretag sågar kollektivavtal: "Krångliga"

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig