info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggföretag certifieras

Byggföretag i Stockholm vill bli bättre på arbetsmiljö, kvalitet och miljö. Därför deltar de i ett nytt certifieringssystem.

– Detta leder till en bättre planering av projekten, vilket gynnar både arbetsmiljö och kvalitet, säger Olof Ramberg, arbetschef på Einar Mattsson Byggnads AB.
Bf9K är ett nytt certifieringssytem framtaget av Stockholms byggmästareförening. Avsikten var att hitta ett nytt kvalitetssystem som är konkret, handfast och anpassat också för mindre företag från 50 anställda och neråt.

Att det är praktiskt tycker Olof Ramberg är bra.
– Ett exempel är att systemet innehåller en manual där man i detalj beskriver hur man gör fuktmätningar.
Ett sätt att komma tillrätta med de fukt- och mögelproblem som branschen har drabbats av. Företagen ser också certifieringen som ett sätt att försäkra sig om att man följer alla arbetsmiljölagar och regler.
På Einar Mattssons hade man tidigare ett eget kvalitetssystem, men gick med direkt när det nya kom.
Bland annat ska certifieringen borga för en bra planering i
projekteringsskedet. Det innehåller helt enkelt rutiner för hur det ska göras på rätt sätt. En bättre planering är något som inte minst fackliga organisationer efterlyst.

Olof Ramberg tror att det nya certifieringssystemet innebär vinster för såväl byggnadsarbetares arbetsmiljö som för kommande boende i form av en bättre kvalitet.
Före jul certifierades tre företag och fick ett slags ”körkort” av Sveriges provnings-och forskningsinstitut som utfärdar ett godkännande. I ett första skede får man ett klartecken efter att de rutiner man har för att uppfylla kraven har godkänts. I nästa skede kommer forskningsinstitutet och kontrollerar hur planerna fungerar ute på bygget. Systemet innehåller två nivåer, en basnivå och en frivillig tilläggsnivå.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggföretag certifieras

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig