info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggfack vill stoppa asbestrapport

"Världens LO" - FFI, fria fackföreningsinternationalen, och IBTU, trä- och byggfackens international, vill stoppa en FN-rapport om asbest.

De befarar att rapporten ska vilseleda hälsovårdsmyndigheter, främst i tredje världen.
Enligt de internationella fackliga organisationerna innehåller rapporten en rad felaktigheter och uppfyller inte de krav på objektivitet som man kan förvänta sig av FN-organet WHO.
Rapporten, ”Asbestos och Hälsa” kommer från Världshälsoorganisationen WHO:s kontor i Köpenhamn. Den publicerades i en första version redan för två år sedan och möttes redan då av kraftig kritik.
WHO-rapporten ska vara en vägledning för alla länders hälsovårdsmyndigheter i sitt förhållningssätt till asbest. Men enligt facken påminner den mer om en partsinlaga från asbestindustrin än en rapport från FN-organet WHO.
I ett brev till WHO:s generalsekreterare, Gro Harlem Brundtland, tidigare Norges statsminister, kräver de båda organisationerna att rapporten stoppas.
Orsaken är en rad brister:
Ingenstans nämns att de ledande Europeiska länderna samt Saudi Arabien förbjudit användning av asbest, och därmed visat att det finns ersättningsmaterial.
Den exponering av asbest som förekommer idag i världen beskrivs som övervägande låg. Rapporten blundar för att asbestindustrin ändrat målgrupp från Europa och Nordamerika till Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa.
En konvention från FN-organet ILO, som kräver att asbest ska ersättas med mindre farliga material, beskrivs som att ILO förespråkar ”kontrollerad användning”. Detta används av asbestindustrin som ett argument för att det inte är nödvändigt att förbjuda den farligaste och vanligast förekommande fibern, vit asbest (krysotilit).
I rapporten hänvisas till ett domstolsutslag i USA där det uppges att asbestfria bromsband i bilar kan bidra till att öka antalet trafikolyckor. Men enligt de internationella facken finns inga som helst vetenskapliga bevis för att så är fallet. Bromsband som innehåller asbest förbjöds i Europa förra året.
Rapporten rekommenderar förbud av asbestmaterial som i själva verket inte länge produceras. 85 procent av all asbest som förekommer idag finns i asbestcement. Trots detta ges ingen varning för de höga halter fiber (upp till 250 gånger gränsvärdet) som frigörs vid sågning av produkter som innehåller asbestcement.
För något år sedan förbjöd även Frankrike nyanvändning av asbest. Nu hävdar Kanada, som är en av världens störst exportörer av asbest, att förbudet är ett handelshinder och har anmält Frankrike till WTO, den internationella världshandelsorganisationen, med säte i Geneve. WTO har till uppgift att se till att omotiverade handelshinder undanröjs.
De båda kritiska fackliga organisationerna befarar att WHO:s rapport kan används av Kanada som argument i tvisten med Frankrike.

Kenneth Petterson
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggfack vill stoppa asbestrapport

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig