info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggen måste tåla häftigare väder

Förutom att byggen ska påverka klimatet minsta möjligt måste nybyggen klara väntade förändringar, som översvämningar.

Mer extremväder. Fler översvämningar. Fler ras och skred. Mer stranderosion. Intensivare värmeböljor.
Detta behöver Sverige ha beredskap för i och med de klimatförändringar som redan är oundvikliga. Det konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en rapport om klimatanpassning vid nybyggnation.
Man slår fast att några kommuner har kommit långt i sitt arbete med att anpassa byggnationen, medan andra inte kommit igång.

Förhöjda kajer i Norrköping

I rapporten lyfts fyra kommuner fram som exempel.
I Norrköping planeras nybyggen i flera områden som riskerar översvämningar på längre sikt. Med hänsyn till hur havsnivån väntas stiga fram till år 2100 behöver marknivån höjas 2,5 meter, men det funkar inte på grund av lerig mark som ger bristande stabilitet. Nu planerar man i stället att valla in områden och att konstruera förhöjda kajkanter utmed Motala ström.
Kommunen ska också reservera mark för storskaliga översvämningslösningar.

Höjd fotbollshall i Ljusdal

I Ljusdal innebär det översvämningsrisk att större delen av invånarna bor utmed Ljusnans dalgång. Inga detaljplaner får upprättas inom områden med översvämningsrisk. En fotbollshall har fått sockeln höjd för att undgå skador.
Älvkantsskydd och portar i skärgården är några lösningar man arbetar med i Göteborg. I Luleå måste nya hus kunna klara att vattnet stiger 2,5 meter under några timmar. Lösningar på det kan vara att placera parkeringsutrymmen i bottenplan, eller att ställa krav på förhöjd grund.

”Ta tag i skyfallsfrågan”

I SKLs rapport får kommunerna rådet att ta upp klimatanpassning tidigt i planeringen och ha med det hela vägen, samt att undersöka klimatförändringarnas lokala effekter och planera långt framåt utifrån det. Ett konkret råd är att kommunerna ska ta tag i skyfallsfrågan. Enligt rapporten beräknas en stor översvämning i ett område som centrala Göteborg kunna ge skador på 100 miljarder kronor.
Försäkringsbolagen ser redan i redan i dag en tydlig trend mot ökade kostnader för väderrelaterade skador, främst översvämningar.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggen måste tåla häftigare väder

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig