info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Byggchefer: ”Slarv vanligaste orsaken till olyckorna”

Många byggchefer lägger ansvaret för olyckorna på de anställda. Det framkommer i en ny undersökning.

Personalens eget ansvar lyfts fram av många chefer. (Genrebild) Foto: Mostphotos

Slarv är den dominerande orsaken till att det händer arbetsplatsolyckor, om man frågar cheferna. Det framgår i den nya rapporten “Säkra säkerheten” som bygger på webbintervjuer med 1 771 byggchefer.

De allra flesta, 72 procent av cheferna, menar att slarv ligger bakom olyckorna i branschen. ”De enskilda arbetarna slarvar med personlig utrustning och slarvar med att följa de skydds- och säkerhetsregler som finns på arbetsplatserna”, säger en chef som citeras i rapporten.

Läs också Expert om dåliga bergbultarna: "Yttersta risken ras"

Stress och kommunikationsbrister anges som andra vanliga orsaker.

Hela nio av tio byggchefer upplever att de själva har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna. Samtidigt säger var fjärde chef att de anser sig tvungna att tänja på reglerna för att få arbetsdagen att gå ihop och hinna med projekten. Det är betydligt vanligare att första linjens chefer medger att de behöver töja på reglerna.

Så här säger några andra chefer i rapporten om orsakerna till olyckorna:

  • Att beställaren aldrig betalar för en säker arbetsmiljö. I upphandling så ska kostnader för arbetsmiljö finnas budgeterat i förfrågningsunderlag. De pengarna ska läggas helt utanför utvärdering. Det är helt sjukt hur vi i offentliga upphandlingar prissätter våra egna liv!” (Man inom bygg och anläggning)
  • ”Personalen är mer mån om att få arbetet utfört än sin egen säkerhet – de är lojala och ifrågasätter inte.” (Man inom bygg och anläggning)
  • ”Det kan vara tungarbetat att jobba säkert, man tar en osäker genväg.” (Kvinna inom bygg och anläggning)
  • Viljan att ta genvägar för att tjäna tid och därmed tjäna bättre.” (Man inom bygg och anläggning)

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel lyfter en annan förklaring till olyckorna. Hon menar att machokulturen uppmuntrar till risktagande. ”Både machokultur och kortsiktig ekonomisk vinning leder till slarv med personlig säkerhet, att vi slarvar med liv och hälsa”, skriver hon.

Undersökningen är gjord på uppdrag av branschföreningen Byggcheferna och finns att läsa här.

Gå gärna med i Byggnadsarbetarens nya Facebook-grupp ”Arbetsmiljö på bygget” och få nyheterna i ditt Facebookflöde.


Du läser: Byggchefer: ”Slarv vanligaste orsaken till olyckorna”