info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggchefer riskerar utbrändhet

Byggchefernas arbetssituation fortsätter att försämras. Var tredje byggchef riskerar att bli utbränd, visar en undersökning från Ledarna/Byggcheferna.

70 procent av byggcheferna går till jobbet trots att de är sjuka. Mer än hälften arbetar övertid utan att rapportera det. Jämförelser med en liknande studie som gjordes 1999 visar att byggchefernas arbetsmiljö blivit allt sämre.
– Situationen är så allvarlig att vi nu beslutat att vidta ett flertal konkreta åtgärder. Ett exempel är ett specifikt utbildningsprogram för att förebygga utbrändhet bland byggchefer, säger Lars Bergqvist, ordförande för Ledarnas branschorganisation Byggcheferna.
Enligt den senaste studien visar var tredje byggchef tecken på utbrändhet. Många tycker att deras arbetsmängd är övermäktig.
23 procent av byggcheferna anser att de inte kan leva upp till det arbetsmiljöansvar de har som chef. Det är en ökning eftersom motsvarande siffra var 14 procent 1999.
De finns en skillnad i hur yngre och äldre ser på sin situation. Yngre chefer anser sig ha mindre möjligheter att leva upp till sitt arbetsmiljöansvar än deras äldre kollegor.
Skillnaderna mellan äldre och yngre byggchefer framträder också tydligt när det gäller sjuknärvaro. Yngre går oftare till jobbet när de är sjuka. Bara sju procent av de yngre uppger att de inte gått till jobbet när de varit sjuka.
Enligt studien ser byggcheferna sin arbetsmiljö som stressande när det gäller hög arbetsbelastning, små möjligheter till återhämtning, högt övertidsuttag utan ersättning och hög sjuknärvaro.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggchefer riskerar utbrändhet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig