info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggchefer överväger att byta bransch

Mer än var fjärde byggchef har funderat på att byta bransch det senaste året. Många chefer tycker inte att deras kompetens räcker till i personalfrågor. Bara fyra av tio anser att de har hög kompetens inom detta område. Det visar en enkät som Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, gjort.

Mer än var fjärde byggchef, 27 procent, svarar att de funderat på att byta bransch det senaste året. 1 300 byggchefer har svarat på enkäten. Merparten var arbetsledare och platschefer.
– Detta är alarmerande siffror. Vi måste ta krafttag för att ge byggcheferna bättre förutsättningar att göra sitt jobb och trivas med sina arbetsuppgifter och vi måste skapa bättre förutsättningar för de chefer som är på väg in i branschen, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna och 1:e vice ordförande i Ledarna.
Han menar att det finns flera bidragande orsaker till att cheferna funderar på att byta bransch. Några är stress och underbemanning. I dagens högkonjunktur är det brist på personal. Nu står branschen dessutom inför ett gigantiskt behov av nyrekrytering. 100 000 personer måste nyrekryteras inom tio år, knappt 20 000 av dem ska vara ingenjörer.

I Byggchefernas enkät svarar åtta av tio att de har hög kompetens inom produktion och mer än hälften säger motsvarande då det gäller administration. Det största hotet mot att utföra jobbet bra är tidsbrist. Genomgående anger äldre chefer att de har högre kompetens. Störst är skillnaden då det gäller personalfrågor.
Endast 29 procent av de chefer som är 40 år eller yngre tycker att de har hög kompetens att hantera personalfrågor. Praktiskt ledarskap är också det som befintliga arbetsledare saknar hos de nya som kommer ut.
Men det finns förslag till åtgärder för att komma åt en del av problemen, genom att förbättra utbildningen, för högskoleingenjörer, de som blir platschefer.
Byggcheferna leder ett projekt, Ledarskapet, tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Där ingår ett nätverk av ungdomar som frivilligt jobbar med förändringsfrågor i branschen och som får uppdrag av erfarna faddrar. De har fått i uppdrag att granska utbildningen till högskoleingenjör och har lagt fram flera förslag till en utbildning som gör framtidens chefer bättre rustade, bland annat då det gäller ledarskap. Ett 20-tal ungdomar på arbetsledarpositioner i byggföretag ingår.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggchefer överväger att byta bransch

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig