info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbranschen går starkt framåt - stor brist på arbetare inom husbyggnad

Det är fortfarande mycket stark tillväxt i byggbranschen. Det är framför allt husbyggarna som planerar att nyanställa i stor utsträckning, visar senaste Konjunkturbarometern.

Det fortsätter att gå bra i byggbranschen. Byggföretagen rapporterar om stark sysselsättningstillväxt de senaste tre månaderna. Det visar konjunkturbarometern för augusti. Fortfarande är arbetskraftsbrist det främsta bygghindret, trots att företagen gjort omfattande nyanställningar.
Framöver är företagen mer optimistiska än normalt om byggandet, även om förväntningarna justerats ner i slutet av året. Byggföretagens anställningsplaner pekar på en stark sysselsättningsutveckling de närmaste månaderna. Det är framför allt husbyggarna som planerar att nyanställa i stor omfattning, medan anläggningsföretagen väntar sig en mer försiktig sysselsättningstillväxt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbranschen går starkt framåt - stor brist på arbetare inom husbyggnad

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig