info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbranschen bästa sektorn i landet

Byggindustrin är den del av näringslivet som går bäst för tillfället. Men även byggandet är inne i en period av avmattning. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin barometer för september.

Trots att världsekonomin tvärbromsar så är orderläget fortfarande starkt för byggbolagen i landet. Byggbolagen är för tillfället nöjda med orderläget. Bara vart tionde säger att orderstocken är för låg.
Men samtidigt kommer det signaler om att byggandet minskar något, vilket direkt påverkar sysselsättningen. Det visar sig inte minst genom att bolagen lättare hittar lämplig arbetskraft. För ett halvår sedan uppgav två av tre byggbolag att problemen med att få tag på arbetare var det främsta hindret för verksamheten. Men nu uppger endast vart sjätte företag att arbetskraftsfrågan är det största bekymret.
Att konjunkturen är på väg ner visar sig även på anbudspriserna som fallit något under de senaste veckorna.
I prognoserna för framtiden förväntar sig byggbolagen att marknaden kommer att fortsätta krympa. 40 procent av företagen räknar med fallande orderingång och lägre anbudspriser. Sysselsättningen bedöms däremot att ligga kvar på samma nivå som idag.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbranschen bästa sektorn i landet

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig