info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggbranschen är stark trots nedgång

Byggsektorn står relativt stark när kurvorna nu viker neråt för näringslivet i stort. Det visar Konjunkturinstitutets barometer för augusti.

Enligt rapporten har ordertillväxten totalt inom bygg- och anläggningsverksamhet mattats av efter hand under året, orderingången har alltså ökat men i allt mindre omfattning. De senaste månaderna har antalet order ökat relativt måttligt. Men på anläggningssidan är ordertillväxten fortfarande stark och över 80 procent av företagen där är nöjda med orderstocken.

Starkare än andra branscher

Trots nedgången är läget inom byggsektorn också gott jämfört med övriga branscher. Konjunkturinstitutet beskriver alla andra branscher i undersökningen (tillverkningsindustri, handel med motorfordon, livsmedelshandel, specialiserad butikshandel och privata tjänstenäringar) som att de är ”på väg ner”. Byggbranschen är ensam under rubriken ”läget är bra”. Sysselsättningsläget inom bygg beskrivs också som starkt.

Företagarnas bedömning

Undersökningen bygger på att drygt 6000 företag svarat på frågor från Konjunkturinstitutet där de bedömt läget. Svaren från byggbranschen tyder på ett sammantaget konjunkturläge som ligger en bra bit över det historiska genomsnittet. Sett till alla branscher ligger konjunkturläget nu på snittet.

Brist på arbetskraft

De intervjuade företagarna inom byggbranschen har mer återhållsamma förväningar än tidigare gällande de kommande månaderna, men de tror trots allt på en fortsatt god tillväxt i branschen. Knappt hälften beskriver brist på arbetskraft som det främsta hindret för verksamheten. Betydligt färre, ungefär var fjärde, menar att bristande efterfrågan i stället är det största hindret.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggbranschen är stark trots nedgång

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig