info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggboom i Stockholm kan avstanna

Bostadsbyggandet i Stockholms län är det högsta sedan 1992 och byggandet svarar nu mot befolkningstillväxten. Men bristen på byggarbetskraft kan bli ett hinder om det ska gå att fortsätta bygga i samma takt.

Enligt en ny rapport från Stockholms länsstyrelse har det under de senaste fyra åren byggts 37 000 lägenheter i länet. 13 000 fler än under föregående fyraårsperiod. Enligt länets kommuner förväntas byggandet fortsätta i samma höga takt. Även befolkningen ökar och under förra året blev det 28 000 fler stockholmare, varav 6 500 var flyktingar från andra länder.
– Med fortsatt höga födelsetal och stor inflyttning från både utlandet och andra delar av Sverige väntas Stockholms län öka med ett nytt Malmö till år 2020. Det ställer krav på att det fortsätter att byggas bostäder, säger Maria Heymowska, länsbostadsdirektör

Fortfarande är det bostadsbrist i många delar av Stockholms län eftersom det byggdes mycket lite under mitten av 1990-talet. Det är ett problem för ungdomar och låginkomsttagare, men för dem som har möjlighet att köpa en bostadsrätt eller hyra en nyproducerad lägenhet finns ett stort utbud. För människor med särskilda behov, äldre och funktionshindrade, är det fortsatt bostadsbrist.
Hittills i år har det påbörjats cirka 6 000 bostäder i Stockholms län, de flesta bostadsrätter. Under de kommande två åren förväntas mellan 16 000 och 20 000 bostäder att påbörjas.

I Stockholmsregionen sysselsätter byggbranschen drygt 45 000 personer i över 10 000 företag. De närmaste åren kan utvecklingen dock hämmas av allvarlig arbetskraftsbrist. För närvarnade är det brist i stort sett alla yrkesområden inom branschen. Ett annat framtida hinder är att den kraftiga högkonjunkturen inom branschen leder till långa leveranstider på material som virke, mineralull, byggbodar, med mera.

Byggandet domineras av de fyra stora byggföretagen JM, NCC, Peab och Skanska. Men dominansen har minskat väsentligt. Under perioden 2003-2004 stod de för cirka 70 procent av allt bostadsbyggande i regionen. I år står de fyra för bara hälften av de nya bostadsprojekten. Flera kommuner jobbar aktivt för att få in nya aktörer och mindre företag på marknaden. Även företag utanför Stockholms län är allt mer aktiva i regionen. Detta bidrar, enligt länsstyrelsen, till ökad mångfald, prispress och konkurrens.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggboom i Stockholm kan avstanna

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig