info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggavtalet klart - värt 6,5 procent på 3 år

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har enats om ett nytt byggavtal.

Avtalet är alltså treårigt där det sista året är uppsägningsbart. Nivån i det nya avtalet ligger i linje med de 6,5 procent som arbetsgivarna och facken inom industrin enats om tidigare. Även en låglönesatsning ingår och den vänder sig främst mot städpersonal. Därmed håller sig byggsektorn till LO-samordningen.
Enligt parterna har förhandlingsklimatet under hela avtalsrörelsen varit gott och de har enats om att framöver anordna formella och informella möten mellan ledningspersoner i de två förbunden för att tillsammans fortsätta utveckla branschen.

Lönehöjningar

Avtalshöjningarna kommer att genomföras den 1 maj varje år. I år höjs den utgående lönen för yrkesarbetare med 3:49 kronor i timmen eller 607 kronor per månad. Grundlönen hamnar på 156 kronor, vilket motsvarar 27 144 kronor per månad.
Den första maj 2018 ska lönen för yrkesarbetare räknas upp med 3:64 kronor i timmen eller 633 kronor i månaden. Samtidigt höjs grundlönen till 159:50 kronor i timmen alternativt 27 753 kronor per månad.
Det sista året – 1 maj 2019 – ska yrkesarbetarlönen höjas med 3:73 kronor i timmen, vilket motsvarar 649 kronor per månad. Grundlönen hamnar då på 163:50 per timme vilket ger 28 499 för er med månadslön.

Nya arbetstider och utökad arbetstidsförkortning

Parterna har enats om nya ordinarie arbetstider. Tidigare gällde 06.45 till 16.00. Den nya tidspannet är 06.30 till 17.00. De nya reglerna införs från den 10 juli i år.
De har även lagt på ytterligare en timme när det gäller arbetstidsförkortningen som därmed stiger från 39 till 40 timmar.

Åtgärd mot låglönekonkurrens

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har vidare kommit överens om att arbetare som har mer än 6 års ykreskompetens i ett yrke ska få ersättning på samma nivå som de som har yrkesbevis. Regeln omfattar byggnadsarbetare från hela EU. Målet med åtgärden är att få fram konkurrens på lika villkor. Enligt Byggnads handlar det om en fastställd lägstalön på 166:50 kronor i timmen.

Flera arbetsgrupper

Andra nyheter i avtalet är förändringar när det gäller skyddsombudsutbildningen, förbättrade regler kring havandeskapslön och extra avsättningar till pensionen.
En mängd frågor kommer framöver diskuteras i arbetsgrupper. Det handlar blanda annat om lönebestämmelser, regler för omklädningsrum och bodar, ordning och reda och frågeställningar kring nya dataskyddsförordningen. Sedan tidigare finns det grupper där parterna diskuterar jämställdhet, integration och mångfald samt resekostnader och traktamenten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggavtalet klart - värt 6,5 procent på 3 år

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig