info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggavtalet anmält till Datainspektionen

Datainspektionen har fått in en anmälan om att byggavtalet kan strida mot personuppgiftslagen. Orsaken är att Byggnads enligt avtalet ska få in person- och löneuppgifter för alla byggnadsarbetare, också för de oorganiserade.

Datainspektionen har efter det nya byggavtalet fått in en anonym anmälan. Den riktar sig mot systemet med att arbetsgivarna ska redovisa granskningsunderlag till Byggnads, också för oorganiserade. Frågan är om det strider mot lagen. Inspektionen kommer nu att ta ställning till hur man ska gå vidare. 

– De personer
som inte är medlemmar i Byggnads har ju aktivt tagit ställning till att de vill stå utanför facket. De har ingen som helst relation till Byggnads och kan uppleva det som kränkande om deras personuppgifter tillsammans med lönen lämnas ut till Byggnads, säger Agneta Runmarker, dataråd på Datainspektionen, till Ekot.

Granskningsunderlaget lämnas för att facket ska kontrollera att arbetarna får rätt lön. Det ska innehålla uppgifter om bland annat namn, personnummer, lönesummor och arbetade timmar. Byggnads får sedan tidigare dessa uppgifter från arbetsgivarna. I årets avtalsrörelse var en av stridsfrågorna om facket skulle få dessa uppgifter också i fortsättningen och om det fortfarande skulle omfatta även oorganiserade. Arbetsgivarna hävdade att det är en integritetskränkning. Men byggfacket fick igenom sin vilja och kravet på granskningsunderlag utökades dessutom. Det gäller alla på arbetsplatsen, såväl oorganiserade, som medlemmar i andra fackförbund.

Handläggare för ärendet kommer Helene Samuelsson, jurist på Datainspektionen att vara.
– Vi har inte tagit någon ställning, vi har inte hunnit börja titta på ärendet än, säger hon.
När en anmälan kommer in tar Datainspektionen först ställning till om man ska göra det till ett tillsynsärende eller inte. Blir det ett tillsynsärende kommer frågan att utredas och i så fall begär man sannolikt in ett yttrande från Byggnads.

Byggnads ordförande Hans Tilly påpekar att denna fråga varit uppe tidigare och att myndigheterna då inte hade några invändningar mot systemet. Enligt honom är en orsak till att man vill ha in uppgifter för oorganiserade, bland annat att man ska kunna se hur den utländska arbetskraften behandlas lönemässigt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggavtalet anmält till Datainspektionen

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig