info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggare tvingas betala 400 000 kronor i vite

Affärsmannen Li Jinchung kommer att tvingas betala 400 000 i vite för att han struntat i att vidta åtgärder för att undanröja risker på ett bygge utanför Gävle, där 60 kineser just nu bygger om hotell Älvkarlen.

Denna vecka kommer arbetsmiljöverkets jurister att förbereda vitena på sammanlagt 400 000 kronor. De kommer att aviseras byggföretagaren Li Jinchungs företag Latep AB. Företaget uppför ”Dragon Gate”, ett kinesiskt center vid E4:an utanför Gävle.
Detta står klart efter att arbetsmiljöinspektionen upptäckt att kraven från arbetsmiljöverkets inspektör inte uppfylldes.
– Ett par timmar efter att vi stoppat takarbetet på grund av att det saknas skyddsräcken, stod betongbilen och pumpade upp betong igen, suckar Lars Nordström.

Det ena vitet är på 300 000 kronor och gäller takskydd, som saknades på bygget. Vid höjder över två meter måste skyddsräcken användas. Här var fallhöjden fyra meter från takfoten, och arbetarna stod på den smala gjutformen, 50-70 centimeter bred, och jobbade.
Det andra vitet gäller en bygghiss importerad från Kina. Besiktningsorganet kunde inte godkänna hissen eftersom bristerna för många. Arbetsmiljöverket stoppade arbetet med hissen, och kopplade ett vite på 100 000 till förbudet. Arbetsgivaren föreslog att arbetarna skulle använda en hiss inne i byggnaden i stället. Men bygghissen användes ändå, trots förbudet.
Detta fick arbetsmiljöverkets inspektör att i förra veckan plombera hissen med arbetsmiljöverkets sigill. Då togs plomberingen bort av företaget.

Li Jinchungs företag Latep AB, kan antingen bestrida eller betala vitena. Om han bestrider, så avgörs tvisten i länsrätten. Arbetsmiljöverkat har fotograferat arbetsmiljöbrotten.
När inspektören lämnade bygget i onsdags efter plomberingen av hissen, upptäckte han att det saknades takräcken på ytterligare ett takbygge med fyra meters fallhöjd. Arbetarna höll på att lägga takpannor. Det fanns inga takskydd eller räcken.
– Det blev ett nytt inspektionsmeddelande och ett nytt ärende, säger Lars Nordström.
Latep AB har hittills fått ett tjugotal allvarliga anmärkningar, skriftliga och muntliga, från arbetsmiljöverket.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggare tvingas betala 400 000 kronor i vite

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig