info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggarbetsgivarna förlorade i AD

Sveriges Byggindustrier förlorade det uppmärksammade målet i arbetsdomstolen om granskningsarvodet. Domen kungjordes idag på eftermiddagen.

Arbetsdomstolen, AD, anser att löneavdragen för granskningsarvode inte kan jämställas med tvångsanslutning.
AD anser också att granskningsarvodet inte innebär en kränkning av den negativa föreningsrätten, dvs rätten att stå utanför en organisation.
Domstolen motiverar sitt beslut med att löneavdrag i sig, inte innebär en påtryckning att gå med i Byggnads. ”Det kan rentav antas att löneavdraget i vissa fall får den motsatta effekten”, skriver AD, som också påpekar att det inte framkom i förhören, med byggnadsarbetarna Tonnie Hodell och Tommy Evaldsson, att de principiellt har något emot facklig verksamhet.
AD tillmätte också det faktum att den oorganiserade arbetstagaren får del av lönehöjningar, som genomförs efter att Byggnads gjort en granskning, en viss betydelse.
– Det känns bra. Detta visar att ingångna kollektivavtal inte kan ändras av den ena parten i efterhand, säger Gunnar Ericson, förhandlingschef på Byggnads.

På Sveriges Byggindustrier är man besviken över domen.
– Det var överraskande. Vi tycker ju att vi hade goda grunder att vinna målet. Vi förstår dock att AD inte ville gå längre än Europadomstolen. Och Europadomstolen ger inte den negativa föreningsrätten, det vill säga rätten att stå utanför en förening, samma skydd som den positiva föreningsrätten, säger Gustaf Herrlin på Sveriges Byggindustrier.
Fallet i AD hade sin upprinnelse i att företaget LK Mässinteriör, avstod från att dra granskningsarvode, på uppmaning från fem av företagets byggnadsarbetare.
Sveriges Byggindustrier stämde Byggnads för brott mot de mänskliga rättigheterna, med fallet LK Mässinteriör som utgångspunkt.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggarbetsgivarna förlorade i AD

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig