info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggarbetsgivare tror på stabil sysselsättning

Byggarbetsgivarna tror på en fortsatt stabil sysselsättning inom byggbranschen, trots räntehöjningar och en begynnande lågkonjunktur. Det framkommer i en undersökning som Manpower arbetsmarknadsbarometer har gjort.

Manpowers undersökning genomförs i totalt 33 länder med intervjuer av omkring 55 000 arbetsgivare. I Sverige har intervjuer med 751 arbetsgivare genomförts. Undersökningen mäter hur arbetsgivare bedömer det kommande fjärde kvartalet.
Sex av de tio undersökta branscherna rapporterar uppgångar i sysselsättningen. Transport- och kommunikationsarbetsgivarna lämnar den starkaste prognosen (20 procents uppgång). Det är en ökning med fyra procent jämfört med föregående kvartal. Arbetsgivare inom byggbranschen och tillverkningsindustrins förväntningar ligger kvar på samma nivå som föregående kvartal.
Arbetsgivarna inom hotell och restaurangbranschen har lämnat den svagaste sysselsättningsprognosen (-5 procent).
I fyra av de fem undersökta regionerna rapporterar arbetsgivarna ökade sysselsättningsplaner. Stockholm och Uppsala ligger i topp, följt av östra Götaland och Skåne.
Spanien, Irland och Italien lämnar de svagaste prognoserna globalt sett. Storbritannien har inte haft så låg efterfrågan på arbetskraft på 14 år. Den starkaste prognosen kommer från Indien följt av Costa Rica, Peru, Singapore och Taiwan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggarbetsgivare tror på stabil sysselsättning

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig