info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggarbetsgivare får betala mer för sjuka

Arbetsgivare ska betala en längre period när anställda blir sjuka. Att arbetsgivarperioden höjs från två till tre veckor, är ett av förslagen i regeringens vårbudget.

Arbetsgivarnas sjuklöneperiod, är den tid då arbetsgivaren betalar ersättning till den sjuke.
– Det är svårt att säga om förslaget är rätt eller fel, tycker Anders Bäckström, utredningschef på Byggnads.
– Fördelen är att det borde göra att det blir ett större intresse bland arbetsgivarna att förebygga sjukdomar och rehabilitera sjuka. Nackdelen är att företagen blir mer selektiva då de anställer folk. Det blir hårdare att få jobb för människor som varit sjuka eller som har någon form av handikapp.
I samband med den utökade sjuklöneperioden införs ett högkostnadsskydd för mindre företag. Förändringen införs från den första juli i år.

Några ytterligare delar i vårbudgeten som bland annat berör byggnadsarbetare är:
* Ersättningsnivån vid sjukfrånvaro sänks i sommar från 80 procent till cirka 78 procent.
* Den utlovade höjningen av den högsta ersättningen som sjuka och föräldralediga kan få, skjuts på framtiden.
*De som går på a-kassa och blir sjuka får en klar försämring i årets vårpropostion. Enligt förslaget ska de inte få mer än ersättning motsvarande a-kassan, vilket är lägre än sjukersättningen.

– Vi tycker att detta är fel väg att gå. Vi hade hellre velat att a-kassan skulle höjas till samma nivå som sjuklönen, säger Anders Bäckström.
Bland förslagen finns också ett särskilt anställningsstöd för att underlätta att långtidssjukskrivna återgår i arbete. Det innebär en tidsbegränsad subvention av lönen för en sjukskriven, som inte kan gå tillbaka till sitt arbete, utan måste byta arbetsgivare.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggarbetsgivare får betala mer för sjuka

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig