info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Byggandet ska underlättas

Om ett år ska regeringens nytillsatte utredare presentera sina förslag för att underlätta byggandet. De ska handla om hur tekniska regler kan förtydligas.

Utredaren ska se över tillämpningen av de tekniska regler som omgärdar byggandet, från plan- och bygglagen till kommuners egna krav. I dag möter byggföretag i praktiken olika regler i olika kommuner. Bostadsministern Stefan Attefall säger sig ha fått många indikationer på att de varierande kraven fördyrar och försvårar ett effektivt byggande.
– Det som fungerar bra i en kommun tillåts inte i en annan. Måste man anpassa varje hus i Sverige utifrån varje kommuns speciella önskemål så kostar det därefter, säger han enligt regeringens pressmeddelande.

Krav i olika klasser

Utredaren ska alltså se över möjligheten att harmonisera reglerna så spelreglerna blir desamma oavsett kommun. I direktiven föreslås harmoniserade, nationella krav som delas in i en rad olika hårda klasser. På så vis kan beställaren välja att ställa högre krav än minimikraven, men på ett förutsägbart och standardiserat sätt.
Sveriges Byggindustrier (BI) välkomnar utredningen. Björn Wellhagen, expert på husbyggnadsfrågor hos BI, säger enligt organisationens hemsida att kommunernas varierande sätt att tolka byggregler ökar byggkostnaderna och försvårar industriell produktion.

Ändrade ansvarsregler

Utredaren ska också se över möjligheten att göra fler än byggherren direkt ansvariga för fel som begås vid bygget. Det skulle innebära att klagomål som i dag riktas mot byggherren skulle kunna riktas direkt mot byggföretaget som gjort jobbet.

Jenny Berggren
Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Byggandet ska underlättas

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig