info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg störst bland utstationerade

Drygt 3 000 personer i byggsektorn har hittills registrerats i det nya registret för utstationerade, utländska arbetare. Det gör den till den största gruppen. LO hävdar att registret är tandlöst.

Sedan den första juli i år ska alla arbetare som är utstationerade i utländska företag i Sverige anmälas till ett register. Detta förvaltas av Arbetsmiljöverket.
– Tanken är att det ska bli lättare att komma i kontakt med de utländska arbetsgivarna och att Arbetsmiljöverket och facket lättare ska kunna bevaka att de anställdas rättigheter och arbetsmiljö, säger Pia Lindqvist, jurist på Arbetsmiljöverket.
Målet är också att få en överblick över de utstationerade arbetare som kommer till Sverige och inom vilka branscher de finns. Anmälningarna har börjat komma in. Den sjätte augusti hade 7 087 arbetstagare anmälts till registret, enligt preliminära siffror från Arbetsmiljöverket.
3 084 av dem arbetade med anläggningsarbeten, byggande av hus eller var verksamma inom specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Det gör bygg till den största enskilda gruppen med utstationerade arbetstagare.

Riskerar avgift

De som ska registreras är utlandsstationerade arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige under mer än fem arbetsdagar. Som utstationerade räknas de som blir skickade hit direkt av en utländsk arbetsgivare eller som är utlånade eller uthyrda via utländska bemanningsföretag. Det gäller också till exempel anställda som får uppdrag här inom koncerner. I samband med registreringen ska företaget också uppge en kontaktperson, något både fack och myndigheter haft svårt att få tag på tidigare då de riktat krav mot utländska företag. Arbetsgivare som inte sköter registreringen riskerar att få en sanktionsavgift.
Det nya registret omfattar inte utländsk arbetskraft som jobbar för svenska bemanningsföretag och generellt sett inte personer med f-skattsedel, även om det kan förekomma. Man antar också att det finns ett mörkertal i form av företag som arbetar illegalt och inte registrerar sig

Kommer inte åt de värsta

En målsättning är att facken ska kunna använda registret för att hålla koll på och kunna rikta krav på att utländska företag uppfyller alla villkor. Men LO´s jurist Claes-Mikael Jonsson är kritisk och anser att registret riskerar att bli en papperstiger, att man inte kommer åt de företag som har de värsta missförhållandena, för de registrerar sig inte. Det visar erfarenheter från Danmark som införde ett liknande system.
-Men 2010 utökade man systemet i Danmark och införde att även f-skattare skulle registreras. Man ökade också sanktionssystemet till att omfatta beställarna. Det vill säga om ett utländskt företag inte registrerar sig kan både detta och dess beställare få sanktioner. Det gjorde att fler registreringar av företag kom in och systemet blev plötsligt mer användbart för facken, säger han.
Nu vill Claes-Mikael Jonsson att samma regler ska införas också i det svenska systemet.
– Annars kommer fackförbund som till exempel Byggnads inte att ha någon nytta av registret, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg störst bland utstationerade

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig