info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg sämst att lära av tillbud

Sex av tio arbetsplatser har brister i rutinerna för att lära sig av tillbud. Det visar resultatet av inspektioner Arbetsmiljöverket gjort. Sämst är det inom byggverksamhet och tillverkning.

Arbetsmiljöverket inspekterat 2 200 arbetsplatser för att undersöka hur de lär sig av händelser som kunde lett till skador och olyckor, så kallade tillbud.
Värst var det ställt inom byggsektorn och tillverkning. I byggbranschen fick 63 procent av företagen krav på förbättringar från inspektörerna. Inom tillverkning var siffran 64. Verket har ställt krav efter att företagen haft brister i rapportering, hantering och samverkan på arbetsplatserna.
-Det här betyder att de flesta arbetsplatser behöver jobba betydligt hårdare med tidiga signaler för att undvika arbetsskador i form av sjukdomar och olyckor, säger Jennie Karlsson, samordningsansvarig på Arbetsmiljöverket.

Många besök på byggen

De flesta inspektionerna, 1 270 stycken, har gjorts inom bygg och tillverkning. Inspektioner har också gjorts inom bland annat fastighetsskötsel, parti-och detaljhandel. Framförallt har besöken rört arbetsplatser med två till nio anställda. Rapporten presenterades under fredagens Arbetsmiljöriksdag som hålls i samband med Europeiska arbetsmiljöveckan.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg sämst att lära av tillbud

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig