info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bygg fick flest sanktionsavgifter

Fallskydd och trucktillstånd är de vanligaste orsakerna till sanktionsavgifter. Byggverksamheten fick flest sanktionsavgifter under 2016.

Den 1 juli 2014 infördes de nya sanktionsavgifterna och sedan dess har Arbetsmiljöverket beslutat om drygt 800 sanktionsavgifter. Fallskydd och trucktillstånd är de vanligaste orsakerna till sanktionsavgifterna. Sedan kommer tekniska anordningar som exempelvis lyftanordningar, arbetsmiljöplan trycksatt anordning och asbest. Det visar några resultat från Arbetsmiljöverkets rapport ”Ett utökat system med sanktionsavgifter – en lägesbild”.

Flest sanktionsavgifter inom bygg

– Vi har gjort rapporten för att stämma av och för att ge oss en lägesbild hur det ser ut. Och vad behöver vi jobba mer med när det gäller förbättringsinsatser, säger tillsynschef Pia Zätterström på Arbetsmiljöverket.
Under första halvåret 2014 låg antalet sanktionsavgifter på 49, under 2015 på 331 och 2016 på 423. 2016 var byggverksamheten den näringsgren som fick flest sanktionsavgifter (198), tillverkning fick (74), samt handel och reparation av motorfordon fick (56).
Rapporten visar också att flest sanktionsavgifter utdöms till de mindre företagen. Ungefär hälften av sanktionsavgifterna gäller arbetsgivare mellan 1 till 10 anställda och merparten av dessa har mellan 0-5 anställda.

Kännbart för arbetsgivare

Tanken med att införa sanktionsavgifter i ökad omfattning var att göra det mer kännbart för arbetsgivare som struntar i arbetsmiljön och bryter mot lagar och föreskrifter.
– Resultaten pekar i riktningen att handläggningen går snabbare än tidigare. De sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket beslutar godkänns av motparten direkt eller genom beslut av domstol. Men det behövs fler analyser för att vara mer säker på det, säger Peter Green senioranalytiker på Arbetsmiljöverket.

LÄS MER: Avgifter för dålig arbetsmiljö

Av överklagade ärenden som gäller sanktionsavgifter har domstolen de senaste tre åren gått på Arbetsmiljöverkets linje i 96 procent av fallen. Enligt rapporten är det skillnad mot tidigare då åtalsanmälan sällan ledde till något straff. Nu har sanktionsavgifter dömts ut i nästan samtliga fall.
Men enligt Arbetsmiljöverket är det ännu för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser.
– Rapporten är ett bra underlag för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete. En analys kommer tidigast 2019, säger Pia Zätterström, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.

Den 1 juli 2014 infördes de nya sanktionsavgifterna. Dessa fanns tidigare inom begränsade områden, men systemet förändrades och utökades kraftigt för att det skulle bli mer kännbart för arbetsgivare som struntade i arbetsmiljön. Den lägsta sanktionsavgiften är 5 000 kronor och den högsta är på en miljon kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bygg fick flest sanktionsavgifter

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig