info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Buller och vibrationer studeras hos unga

Totalt 1100 ungdomar som nyligen gått ut gymnasiets bygg- och fordonsprogram ska studeras under flera år när det gäller buller- och vibrationsexponering. Studien görs av arbetslivsinstitutet i Umeå.

Testpersonerna kommer att genomgå en grundlig läkarundersökning som sedan följs upp. Ungdomarna kommer att delas in i olika grupper. En grupp kommer att få detaljerad information om riskerna med buller och vibrationer. Experter kommer att besöka var och en i gruppen och träffa arbetsledare. Vibrationer, buller och ergonomi på arbetsplatsen kommer att mätas och diskuteras och experten ska informera hur man kan skydda sig. En annan grupp kommer att få faktablad om vibrationer, och en tredje grupp får ingen information alls. Tanken är att studien ska visa något om betydelsen av kunskaper och riskmedvetande och hur detta i sin tur styr motivationen att skydda sig.

De unga maskinförarna ska följas under fyra år.
– Kanske kommer vi att få ett rent medicinsk resultat, säger Lage Burström, ansvarig forskare på Arbetslivsinstitutet.
Två andra studier som Lage Burström är ansvarig för berör också maskinförare. Det handlar bland annat om att utveckla bättre förarstolar tillsammans med tillverkare. De stolar som finns idag dämpar stötar uppifrån och nedifrån men sällan vibrationer och stötar i sidled.
– Gummibussningar kan ta upp stöten. Men det får inte blir för mjukt så att det resulterar i att stolen gungar i sidled, det är en knepig avvägning, säger Lage Burström.

Studien görs tillsammans med leverantörer som Isringhausen och Cab.
En annan undersökning ska ta reda på om vibrationer kan öka risken för hjärt- och kärlsjuklighet. Bland annat kommer forskarna att göra en labbstudie med testpersonerna. Man kommer att undersöka hur hjärta och blodomlopp påverkas av hand- och armvibrationer, genom att mäta exempelvis blodflöde och temperatur. I en annan del av undersökningen kommer 400 personer som drabbats av infarkt att intervjuas om yrke och exponering för vibrationer. Studien beräknas pågå fram till 2008.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Buller och vibrationer studeras hos unga

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig