info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Bukspottkörtel utsatt för risk hos snusare

Snusare har en fördubblad risk att drabbas av cancer i bukspottkörteln. Det visar en studie som Karolinska Institutet (KI) gjort på 300 000 byggnadsarbetare i Bygghälsans register.

Cancer i bukspottkörteln är en elakartad form av cancer. Det är sedan tidigare känt att rökning ökar risken men nu har KI gjort en studie där man kunnat särskilja snusare från rökare.
Studien visar att snusare löper en fördubblad risk att drabbas av sjukdomen jämfört med personer som varken röker eller snusar. I en grupp av 10 000 snusare riskerar åtta eller nio att få bukspottkörtelcancer, jämfört med fyra i en lika stor grupp som varken röker eller snusar.

Olof Nyrén, forskningsledare för projektet, konstaterar i ett pressmeddelande att användning av vått skandinaviskt snus ökar risken för cancer. Men risken är relativt liten och sannolikt mindre än för rökare.
Samtidigt konstaterar man i rapporten att man inte funnit något belägg för att snusning ökar risken för cancer i munhåla och lungor.
Studien publiceras idag i den medicinska tidskriften Lancet. Där förs samtidigt en diskussion om det är rätt att anvisa snus som en lämplig form av rökavvänjning. Olof Nyrén manar till försiktighet.
– Vi måste ha tillförlitliga och precisa mått på riskerna med såväl rökning som snusning, men också om effekterna av andra, alternativa rökavvänjningsmetoder. Dessutom måste vi vara säkra på att en ökad marknadsföring av snus inte leder till ett tobaksberoende hos ungdomar som annars inte hade börjat röka, säger han.

Det är Bygghälsans hälsokontroller som gjort det möjligt för forskarna att studera en tillräckligt stor grupp för att kunna särskilja snusare från rökare. De undersökta männen gick igenom Bygghälsans hälsokontroller mellan 1978 och 1992.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Bukspottkörtel utsatt för risk hos snusare

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig