info

Vill du söka artiklar i papperstidningen?

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Öppna e-tidningen

Annons
Annons

Brott mot asbestregler blir ministerfråga

Få brott mot arbetsmiljölagen leder till åtal. Nu får justitieminister Tomas Bodström förklara i riksdagen hur han ser på tillämpningen av till exempel reglerna om asbesthantering.

För några veckor sedan kom en fällande dom avseende asbesthanteringen vid en ombyggnad av varuhuset Åhléns i Uppsala. Domen pekar ut en chef hos entreprenören som ansvarig medan byggherren går fri.
Företrädare för Byggnads har kritiserat domen. Man anser att arbetsmiljölagen lägger ett stort ansvar på byggherren för att planera bort risker i arbetsmiljön. Åhlénsdomen kan tolkas så att byggherren kan skriva bort det ansvaret i entreprenadavtal, menar Byggnads.

Nu har riksdagsman Ronny Olander, med bland annat asbestskandalen i Uppsala som exempel, begärt att justitieminister Tomas Bodström redovisar hur han ser på tillämpningen av arbetsmiljölagen.
– Jag hoppas att ministern ger tydliga signaler om att det nu måste bli skärpning när det gäller utredningar och åtal efter arbetsmiljöbrott, säger Ronny Olander.
Utöver asbesthanteringen i Uppsala tar han upp en lång rad fakta som styrker att polis och åklagare inte prioriterar anmälningar om arbetsmiljöbrott.

– 500 till 600 personer skadas på jobbet varje vecka. Det är viktigt av många skäl, bland annat på grund av de höga sjuktalen, att de här frågorna tas på allvar. Och eftersom lagen är rätt tydlig så är det myndigheternas sätt att tillämpa lagen som måste skärpas, säger Ronny Olander.
Han tror att krävs att polis och åklagare skaffar specialistkompetens i arbetsmiljöfrågor, bland annat genom att organisera verksamheten med speciella arbetsmiljöenheter och genom utbildning.
Tomas Bodström ska besvara interpellationen senast den 8 maj.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du läser: Brott mot asbestregler blir ministerfråga

Senaste byggnyheterna!

Få vårt nyhetsbrev

Anmäl dig